හෝමාගම Sex සොයා Googleහි අංක එක වෙයි.. ලංකාව පස්වැනි වතාවටත් සොයා පළමුවැනි තැන දිනයි..

December 8, 2016 at 1:20 pm | lanka C news
හෝමාගම Sex සොයා Googleහි  අංක එක වෙයි.. ලංකාව පස්වැනි වතාවටත් සොයා පළමුවැනි තැන දිනයි..

අන්තර්ජලයේ ගූගල් මගින් Sex වන වචනය වැඩිම වාර ගණනක් සොයා ඇති රට ලෙස ශ‍්‍රී ලංකාව මේ වසරේද නම් කර ඇත.

මෙවරද සමගින් ශ‍්‍රී ලංකාවට එම ස්ථානය පස් වතාවක් හිමිව ඇත.

හෝමාගම නගරය වැඩිපුරමSex වචනය සොයා ඇති නගරය වෙයිි.

පාසල් නිවාඩු මාසවලදී මෙම වචනය වැඩි වශයෙන් සොයා ඇතැයිද සදහන්ය.

505 views
Main News