ෆවුසි, පියසේන ගමගේ, මනුෂ එජාපයට එක්වේ..

November 14, 2018 at 12:00 pm | lanka C news
ෆවුසි, පියසේන ගමගේ, මනුෂ එජාපයට එක්වේ..

නව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භයේදීම පියසේන ගමගේ, ඒ.එච්.එම්. පවුසි, මනුෂ නානායක්කාර යන මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගර්භය හරහා ගොස් විපක්‍ෂයට එකතු විය.

166 views