05 වැනිදා විරෝධතාවට එන්නේ බේබද්දෝ ටිකක්.. හරියටම එන ගාන ජෝන් කියයි.. [Video]

August 29, 2018 at 10:52 pm | lanka C news
05 වැනිදා විරෝධතාවට එන්නේ බේබද්දෝ ටිකක්.. හරියටම එන ගාන ජෝන් කියයි.. [Video]

සැප්තැම්බර් මස පස් වැනි දා කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධතා පෙළපාලියට උපරිම සහභාගී වනු ඇත්තේ 25,000 පමණ පිරිසක් බව ඇමැති ජෝන් අමරතුංග මහතා සඳහන් කරයි.

අරක්කු, කෑම සහ බස් දෙනවා නම් මිනිසුන් එවන් වැඩවලට එන බවත් ඔහු පවසයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක විරෝධතාව කිරීමේ අයිතියක් ඇති බවත් එම විරෝධතාවය සදහා කිසිදු හරස් කැපීමක් කිරීමට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු නොවන බවත් ඇමතිවරයා සඳහන් පැවසීය.

136 views