1-5 පන්ති සදහා පාසැල් ආරම්භය කල් දමයි..

May 4, 2019 at 8:08 pm | lanka C news
1-5 පන්ති සදහා පාසැල් ආරම්භය කල් දමයි..

රට පුරා සියළු පාසැල්වල 01 ශ්‍රේණියේ සිට 05 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙවැනි වාරය සදහා ආරම්භ කිරීම යලිත් කල් දමා තිබේ.

ඒ අනුව එම පන්ති සදහා මැයි මස 13 වන දින දෙවැනි වාරය ආරම්භ කෙරේ.

06 ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය තෙක් පන්ති සදහා පමණක් අධ්‍යන කටයුතු 06 වන සදුදා දිනයේ ආරම්භ කරන බව රජය පවසයි.

331 views
Main News