10,000ට වැඩි සෑම ගණුදෙනුවකටම බද්දක්.. ටෙලර් යන්ත‍්‍රයෙන් මුදල් ගන්න රුපියල් දහයක්..

November 11, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
10,000ට වැඩි සෑම ගණුදෙනුවකටම බද්දක්.. ටෙලර් යන්ත‍්‍රයෙන් මුදල් ගන්න රුපියල් දහයක්..

බැංකු ගිණුම්වල තැන්පතුවල ඇති මුදල් ටෙලර් යන්ත්‍ර හරහා ආපසු ගැනීමේදී මෙතෙක් අය කරනු ලැබූ රුපියල් 05ක් මුදල රුපියල් 10 දක්වා ඉහල දැමීමට 2017 සදහා ඉදිරිපත් වූ අයවැය යෝජනාවලියෙන් යෝජනා කරයි.

එසේම ‘ඊෂි කෑෂ්’ ඇතුළුව බැංකු හා වෙනත් මුල්‍ය ආයතන හරහා සිදුවන ගණුදෙනුවලදී රු10,000 කට රුපියල් 5ක් ලෙස අලූත් බද්දක්ද යෝජනා කර ඇත.

සමාජ සංවර්ධනයට දායකත්වයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙම බද්ද පනවනු ලැබූ බව මුදල් ඇමතිවනරයා කියා සිටියේය.

48 views
Main News