12.5% ගාස්තු වැඩි කිරීම, බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට විරුධයි…

May 18, 2018 at 5:30 pm | lanka C news
12.5% ගාස්තු වැඩි කිරීම, බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට විරුධයි…

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

12.5% බස් ගාස්තු සංශෝධනය, බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට විරුධයි

6.5% බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් කිරීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුනනත් ඉන් ඔබ්බට ගොස් 12.5% ක බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් හා රුපියල් 12 දක්වා අවම බස් ගාස්තුව වැඩිකිරීම සදහා නියෝජ්‍ය ප්‍රවාහන ඇමතිවරයා විසින් කටයුතු කිරීම බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිවයාමකි.

බස් ගාස්තු සංශෝධනයක්  සදහා සාධක 12 ක් සලක බලනු ලබයි. ඒනම් ඉන්ධන මිල, සේවක වැටුප්, දැවිතෙල් හා සේවා, ටයර්,අලුත් වැඩියා,දෛනික වියදම්,මාසික වියදම්,වාර්ෂික වියදම්,ක්ෂවීම්,ෆිනෑන්ස් සේවා හා වගකීම යන ආදියයි.මෙම සාධක වල වෙනස්වීම අනුව අදාල සංශෝධන කරනු ලබයි.

නැවත බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් කල හැක්කේ ජූලි මාසයේ වන බැවින්  අප රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ බස් ගාස්තු සංශෝධනය වහා හකුලා ගන්නා ලෙසය. එසේ නොකළ හොත් සමස්ත මගී ජනතාව වෙනුවෙන් අප අධිකරණයේ පිහිට පැතීමට සූදානම්ය.

දේශපාලකයන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් කිරීමට නම් ජාතික ප්‍රවාහන කොමිසමක් නඩත්තු කරන්නේ  ඇයිද? යන්න ද? අප රජයෙන් අසමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ

129 views

One Comment to “12.5% ගාස්තු වැඩි කිරීම, බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට විරුධයි…”

  1. dissanayake says:

    Transport Deputy Minister Asoka Abeysinghe is the person who did this mistake & he should take the responsibility.

Main News