තවත් ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල දෙකක් එයි.. මහින්ද පිල උඩින්ම දිනයි..

October 28, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
තවත් ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල දෙකක් එයි.. මහින්ද පිල උඩින්ම දිනයි..

යාපහුව ආසනයේ  මහව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය සදහා නියෝජිතයින් පත් කර ගැනීමට පැවති නිලවණරයෙන් ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය නියෝජනය කරන පිලට ජයග‍්‍රහණය අත්වී ඇත්තේ ආසන 74ක් ලබා ගනිමිනි.

එහිදී එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය නියෝජනය කල පිල ආසන 14ක් දිනා ගනිද්දී ශ‍්‍රිලිනප පිලට කිසිදු ආසනයක් දිනා ගැනීමට හැකිව නැත.

ආනමඩුව  නවගත්තේගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය වෙනුවෙන් පැවති නිලවරණයේදීද ඒකාබද්ද විපක්‍ෂ පිල ආසන 58 දින් ජයගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පිල ආසන 32 දිනා ගත්තේය. ශ‍්‍රීලනිපයට කිසිදු ආදනයක් නැත.

33 views
Main News