දුම්වැටි බදු සටනින් ජනපති පරදා අගමැති දිනයි.. 90% බදු යෝජනාව ප‍්‍රතික්‍ෂෙපයි..

September 17, 2016 at 10:40 am | lanka C news
දුම්වැටි බදු සටනින් ජනපති පරදා අගමැති දිනයි.. 90% බදු යෝජනාව ප‍්‍රතික්‍ෂෙපයි..

දුම්වැටි බද්ද 90%ක් දක්වා වැඩි කිරීමට වූ යෝජනාව ඒ පිළිබද විමර්ශනය කර කැබිනට් මණ්ඩලයට කරැණු වාර්තා කිරීමට පත්කළ කැබිනට් අනු කමිටුව විසින් ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කර ඇත.

කමිටුව විසින් 90% බද්ද වෙනුවට යෝජනා කර ඇත්තේ දැනට දුම්වැටි මත ක‍්‍රියාත්මක 72%ක බද්දට අමතර 15%ක වැට් බද්දක් පැනවීමටත් අමතරව එක් සිගරැුට්ටුවකට රුපියල් පහක විශේෂ බද්දක් පැනවීමටයි.

මෙම බදු ක‍්‍රමය සම්මත වුවහොත් රුපියල් 35කට දැනට අලෙවි කරන සිගරැුට්ටුවක් රුපියල් 48ක් පමණ වනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

දුම්වැටි බද්ද 90%ක් කල යුතු බවට වන යෝජනාව ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේනගේ යෝජනාවක් වන අතර ඒ ගැන සොයා බැලීමට කැබිනට් අනුකමිටුව පත් කරන ලද්දේ අගමැතිවරයා විසිනි.

292 views