ලෝකෙම උදවු කලත් අපනයනය 2015 සිට කඩා වැටේ.. මහ බැංකුවේ අලූත්ම වාර්තා මෙන්න..

January 13, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
ලෝකෙම උදවු කලත් අපනයනය 2015 සිට කඩා වැටේ.. මහ බැංකුවේ අලූත්ම වාර්තා මෙන්න..

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමට සියලු මිත්‍රශීලී රටවල් ඉතා ඉහළින් උදව් කරන බව පැවසුවත් පසුගිය වසර දෙකම එක දිගටම අපනයනයන ආදායම අඩු කරගෙන තිබෙන බව මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද 2017/01/11 වෙනි දින අලුත්ම වාර්තා (External Sector Performance–September 2016) මගින් හෙලිවේ.

ඒ අනුව 2015 වසරට වඩා 2016 පලමු මාස 9 තුල 3% අඩුවිමක් සමස්ථ අපනයනය පෙන්නුම් කරයි.

රාජපක්ෂ යුගයේ ලොව දරුණුතම ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයට මුහුණ දෙමින් යුරෝපයේ GSP+ සහනය කොටි ඩයස්පෝරවේ සහ විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉල්ලිම මත ඉවත් කලත් අපනයනය අඛණ්ඩව වර්ධනය කරගනිමින් රටේ සීඝ්‍ර ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ගැනිමට කටයුතු කල බව මින් පැහැදිලි ය.

41 views