2015-2018 රාජ්‍ය ආයතන වල දූෂණ හා වංචා කොමිසම් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට…

March 1, 2021 at 8:45 pm | lanka C news
2015-2018 රාජ්‍ය ආයතන වල දූෂණ හා වංචා කොමිසම් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට…

2015 සිට 2018 දක්වා කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයතන වල සිදුව ඇතැයි කියන දූෂණ හා වංචා සෙවූ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

10,916 views
Main News