2016දී අපනයනයට 2.2%කින් කඩා වැටේ.. 2017 ජනවාරියේ සිට නැවතත් දිගටම කඩා වැටේ..- අලූත්ම මහ බැංකු නිවේදනය මෙන්න..

May 6, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
2016දී අපනයනයට 2.2%කින් කඩා වැටේ.. 2017 ජනවාරියේ සිට නැවතත් දිගටම කඩා වැටේ..- අලූත්ම මහ බැංකු නිවේදනය මෙන්න..

2016 වසරේ දි ශ්‍රීලංකාවේ සමස්ථ අපනයනය 2015 වසරට වඩා රින 2.2% වූ අතර ආනයනය එන්න එන්නම් ඉහළ ගියේය. සමස්ථ අපනයන පසුගිය වසරට වඩා 2.2% අඩුවී ඇති අතර ආනයනය 2.5% ඉහළ ගොස් තිබුණි. ඒ අනුව ඇ.ඩොලර් මිලියන 700 කින් වෙළෙඳ ශේෂය ඉහළ ගොස් ඇත. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ කඩා වැටිම පොලි අනුපාතය ඉහළ යෑම මෙන්ම රටේ උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇත.

එතනින් නොනැවති 2017 වර්ෂයේ ද ආරම්භ වන්නේ 2016 ජනවාරි මාසයේදී ලබාගත් අපනයනයට වඩා රින 3 දශම 8 කින් එනම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 34 පහතට කඩා වැට්මෙනි.

මේ වනවිට අපනයනයට වගකියන ශ්‍රීලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවතිනියේ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේරසිංහ යටතේ ය.

ශ්‍රීලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කල මැයි මස 4 වෙනිදා නිකුත් කල පුවත්පත් නිවේදනයේ මේ බව සඳහන් වේ.

68 views

6 Comments to “2016දී අපනයනයට 2.2%කින් කඩා වැටේ.. 2017 ජනවාරියේ සිට නැවතත් දිගටම කඩා වැටේ..- අලූත්ම මහ බැංකු නිවේදනය මෙන්න..”

 1. Saradiel says:

  මුන්ට චන්දය දුන් සේරම වග කියන්න ඕනේ රටේ විනාසයට

 2. love nature says:

  Sustaining Development Success in Sri Lanka Mahinda era.

  Philippe Le Houerou The Daily Mirror

  In many ways, Sri Lanka is a development success story. Its economy has been growing steadily and this has lifted millions of people out of poverty and boosted shared prosperity. Moving higher up on the economic ladder, however, will require addressing new challenges involving bold decisions.

  Sri Lanka’s social achievements are impressive. Since the war ended in May 2009, economic growth has been robust (at an average of 7.4%) and prosperity has been spread widely despite a difficult external environment due to the global financial crisis. Sri Lanka stands out as a lower middle-income country in a region that hosts the world’s greatest concentration of poor. The number of people living in poverty in Sri Lanka has fallen to 9 percent in 2009 from 23 percent in 2002. Measures of education, health and life expectancy are amongst the highest in South Asia and compare well to countries around the world with similar per capita income.

 3. love nature says:

  “I will introduce an accelerated development
  programme for the tourism industry. I will
  launch a programme to fulfill the infrastructure
  and other requirements in order to attract 2.5
  million tourists annually, by the year 2016.”
  (Mahinda Chintana 2010,

 4. Saradiel says:

  “The year 2010 was a significant one for the
  tourism industry of Sri Lanka with tourism
  arrivals reaching the highest recorded number
  in recent history.”

 5. Saradiel says:

  Mahinda. Chintana 2010

  From the IMF: Sri Lanka just reached “middle-income country” status. Sri Lanka’s GDP Per Capita (PPP) is $6,046 (India’s is $3,843).

 6. රටට කිසිදෙයක් වෙලා නැහැ වෙලාතියෙන්නෙ වෙබි අඩවි වලටයි

Main News