2016දී අපනයනයට 2.2%කින් කඩා වැටේ.. 2017 ජනවාරියේ සිට නැවතත් දිගටම කඩා වැටේ..- අලූත්ම මහ බැංකු නිවේදනය මෙන්න..

May 6, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
2016දී අපනයනයට 2.2%කින් කඩා වැටේ.. 2017 ජනවාරියේ සිට නැවතත් දිගටම කඩා වැටේ..- අලූත්ම මහ බැංකු නිවේදනය මෙන්න..

2016 වසරේ දි ශ්‍රීලංකාවේ සමස්ථ අපනයනය 2015 වසරට වඩා රින 2.2% වූ අතර ආනයනය එන්න එන්නම් ඉහළ ගියේය. සමස්ථ අපනයන පසුගිය වසරට වඩා 2.2% අඩුවී ඇති අතර ආනයනය 2.5% ඉහළ ගොස් තිබුණි. ඒ අනුව ඇ.ඩොලර් මිලියන 700 කින් වෙළෙඳ ශේෂය ඉහළ ගොස් ඇත. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ කඩා වැටිම පොලි අනුපාතය ඉහළ යෑම මෙන්ම රටේ උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇත.

එතනින් නොනැවති 2017 වර්ෂයේ ද ආරම්භ වන්නේ 2016 ජනවාරි මාසයේදී ලබාගත් අපනයනයට වඩා රින 3 දශම 8 කින් එනම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 34 පහතට කඩා වැට්මෙනි.

මේ වනවිට අපනයනයට වගකියන ශ්‍රීලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවතිනියේ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේරසිංහ යටතේ ය.

ශ්‍රීලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කල මැයි මස 4 වෙනිදා නිකුත් කල පුවත්පත් නිවේදනයේ මේ බව සඳහන් වේ.

90 views
Main News