2017 සිට වෙළෙද නාමයෙන් ඖෂධ ලිවීම තහනම්…

November 21, 2016 at 2:05 am | lanka C news
2017 සිට වෙළෙද නාමයෙන් ඖෂධ ලිවීම තහනම්…

2017 වසරේදී රෝගීන්ට වෙළෙද නාමයෙන් වෛද්‍යවරුන් විසින් ඖෂධ ලිවීම තහනම් කරන බවත් විද්‍යාත්මක නාමය පමණක් ලිවිය යුතු බවත් ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

චීන රජයේ සහයෝගය මත එන වසරේදී ඖෂධවල ගුණාත්මක තත්වය පරීක්ෂා කිරීමට පරීක්ෂණාගාරයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන එය ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු අදාල නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කරන බවද ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

10 views

2 Comments to “2017 සිට වෙළෙද නාමයෙන් ඖෂධ ලිවීම තහනම්…”

  1. Goviya says:

    Not according to Chinese specifications. Must according to BP or USP.

  2. jeewana says:

    Simple thing to do is make any drug available in the market only on generic name. And one price.
    Police dission will made it easy to implement this law