2018 සිට සාමාන්‍ය පෙල ප‍්‍රතිපල නොතැකේ.. සියළු සිසුන් උසස් පෙලට..

September 21, 2016 at 4:40 pm | lanka C news
2018 සිට සාමාන්‍ය පෙල ප‍්‍රතිපල නොතැකේ.. සියළු සිසුන් උසස් පෙලට..

2018 වසරේ සිට සියළු සාමාන්‍ය පෙල සමත් අසමත් සිසුන් උසස් පෙල උධ්‍යාපනය හැදෑරීම සදහා උසස් පෙල පන්ති වෙත යොමු කරන බව අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

විධිමත් අධ්‍යාපනයක් සහිතව දරැවන් සමාගත කිරීමේ අරමුණෙන් රජය විසින් මේ තීරණය ගත්බවද ඔහු කියා සිටියේය.

238 views
Main News