2021 පසු යුරෝපා ජී.එස්.පී. සහනය ඉවරටම ඉවරයි…අපි ලෑස්තිද?

February 16, 2019 at 8:40 am | lanka C news
2021 පසු යුරෝපා ජී.එස්.පී. සහනය ඉවරටම ඉවරයි…අපි ලෑස්තිද?

අපගේ වත්මන් අපනයනයන්ගෙන් 25%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපනයනය කරනු ලබන්නේ යුරෝපා සංගමයටය. මෙම අපනයනයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක්ම අපනයනය වන්නේ යුරෝපා සංගමය විසින් සිය ජී.එස්.පී. සහන පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති “ජී.එස්.පී. ප්ලස්” සහනය යොදාගෙනය.

යුරෝපා ජී.එස්.පී. සහන පැකේජයට හිමිකම් කිව හැක්කේ ලෝක බැංකු වර්ගීකරණය අනුව පහල මැදි ආදායම් හා අඩු ආදායම් මට්ටමේ ඇති රටවලටය. යම්කිසි රටක් එම මට්ටමට ඉහළින් පවතින ඉහල මැදි ආදායම් මට්ටමේ වසර 3ක් අඛණ්ඩව  රැදී සිටීමෙන් පසු යුරෝපා ජී.එස්.පී. සහන පැකේජයෙන් ඉවත් කිරීම සිදු කරයි.

ඒ අනුව 2019 වසරේ සිට පැරගුවේ රාජ්‍යයට ජී.එස්.පී. සහනය අහිමි වීම සිදු විය. එලෙස, 2016 දී ටර්ක්මෙනිස්ථානයටද, 2015 දී චීනය, තායිලන්තය, ඉක්වදෝරය හා මාලදිවයින ජී.එස්.පී. සහන පැකේජයෙන් ඉවත් කිරීම සිදු ලදී. ශ්‍රී ලංකාව 2017 දී රැදී සිටියේ ඉහළ මැදි ආදායම් කඩඉමට ඉතාමත්ම ආසන්නයේය. ඒ අනුව ඉදිරියේදී නිකුත්වන 2018 වර්ගීකරණය අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණයවීමට බොහෝම දුරට ඉඩඇත. තවද සෘණ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් නොපෙන්වුවහොත්  2019 හා 2020 වර්ෂයන්ගේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය  ඉහළ මැදි ආදායම් මට්ටමේ පවතිනු ඇත. එවිට 2021 වර්ෂය අවසානයේදී, එනම් 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි පළමුවන දින සිට ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී. සහනය අහිමිවී යෑම සිදු වේ.

මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කලයුත්තේ, පසුගිය කාලසීමාවේදී ශ්‍රී ලංකා අපනයන ක්ෂේත්‍රය දැඩි පසුබෑමකට ලක්කරමින් අහිමිවීමට ලක්වුයේ “ජී.එස්.පී. ප්ලස් ” සහනය, එනම් සම්පුර්ණ ජී.එස්.පී. සහනයෙන් 1/3ක ප්‍රමාණයක් බවය. 2021 වර්ෂය අවසානයේ සිට සිදු වන්නේ සම්පුර්ණ යුරෝපා ජී.එස්.පී. සහනයම අහිමිවී යෑමය. එවිට පසුගිය කාලයේ සිදුවූවක් මෙන් තුන් ගුණයක පමණ පසුබෑමකට අපනයන ක්ෂේත්‍රය ලක්වනු ඇත.

මෙය ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේ ඇති ප්‍රබල අභියෝගයක් වන බැවින් මෙයට මුහුණදීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමෝපාය සකස් කිරීමට වගකිවයුත්තන් වගබලා ගත යුතුය.

– G. P. Silva

914 views
Main News