වෛද්‍ය ජයසුමනගෙන් තවත් වාර්තාවක් ; ගැරහූ ගල් ගැහූ සැමට සුපිරි පිළිතුරක්…

September 7, 2018 at 12:00 pm | lanka C news
වෛද්‍ය ජයසුමනගෙන් තවත් වාර්තාවක් ; ගැරහූ ගල් ගැහූ සැමට සුපිරි පිළිතුරක්…

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ භිෂග්වේදය පිලිබඳ මහාචාර්යවරයා වන වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන වෛද්‍ය විද්‍යාව පිලිබඳ ඔක්ස්ෆර්ඩ් පාඨ ග්‍රන්ථයකට පරිච්ජේදයක් සැපැයූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා බවට පත් ව ඇත.

කෘෂිකාර්මික ජන ප්‍රජාව අතර පැතිර යන වකුගඩු රෝගය පිලිබඳ හෙතෙම වකුගඩු රෝග පිලිබඳ ඔක්ස්ෆර්ඩ් පාඨ ග්‍රන්ථයට සැපයූ පරිච්ජේදය එම ග්‍රන්ථයේ හතරවන සංස්කරණයේ නව මුද්‍රණයේ 366 වන පරිච්ජේදය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් ව ඇත.

පරිච්ජේදයේ පළමු කතෘ මහාචාර්ය ජයසුමන වන අතර එල් සැල්වදෝර ජාතික මහාචාර්ය කාලෝස් ඔරන්ටේස් සහ බෙල්ජියානු ජාතික මහාචාර්ය මාර්ක් ඩි බ්‍රෝ දෙවන සහ තෙවන කතුවරු ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් පාඨ ග්‍රන්ථ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අධිකාරීබව උසුලන ප්‍රමුඛ පාඨ ග්‍රන්ථ ලෙස ලොව පුරා ප්‍රචලිතය.

යොමුව මෙතනින්

322 views