මංගලත් නොදන්න සූත‍්‍රය මෙන්න.. අද තෙල් මිල වැඩිවෙන්නේ මෙහෙමයි..

October 10, 2018 at 10:00 am | lanka C news
මංගලත් නොදන්න සූත‍්‍රය මෙන්න.. අද තෙල් මිල වැඩිවෙන්නේ මෙහෙමයි..

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල මත සහ විනිමය අනුපාතිකයන්ව මත මිල තීරණය වීමට රජය විසින් සකස් කරන ලද ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද දිනයේ මෙරට ඉන්ධන මිල සංශෝධනයකට ලක් වීමට නියමිතය.

පසුගිය මාසයක කාලයක් ඇතුළත බොරතෙල් මිල සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ නැග ඇති අතර ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ඩොලරයට සාපේක්ෂව විශාල පිරිහීමකට ලක්ව ඇත.

ඒ අනුව අද දිනයේදීද ඉන්ධය මිල ගිය මසට වඩා වැඩි මිල පරාසයන්ගෙන් ඉහල නැගෙනු ඇති බවට පුරෝකතනයන් වෙයි.

පෙට‍්‍රල් හා ඩීලසල් මිල ලීටරයක් රුපියල් 8-10 අතර මිලකින් ඉහල යනු ඇති බවටද නිල නොවන ආරංචි මාර්ත සදහන් කරයි.

තෙල් සංස්ථාව වේලාසනම සදහන් කර ඇග්ගේ ඩීසල් හා පෙට්‍රල් ලීටරයකින් ලබන ආලාභය මේ වන විට රුපියල් 15 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවයි.

මේ අතර රජය විසින් මෙතෙක් හෙලි දරවු නොකරන ලද ලද ඉන්ධන මිල සුත‍්‍රය යයි සදහන් කරමින් මිල සුත‍්‍රයක් සමාජ ජාලයන්හි හුවමාරු වෙමින් තිබේ.

පසුගිය මිල වැඩිවීම් හා සසදද්දී එය බොහෝ දුරට ඉන්ධන මිල සුත‍්‍රය විය හැකි බව පෙනී යයි.

එම සුත‍්‍රය මෙහි දැක්වෙයි.

Platts price USD   xx
Premium                xx
———
DES price               xx
Ocean Loss
0.05% of DES        xx
——–
USD Price               xx
——-
(Multiply by
Exchange Rate)
Rs per Barrel         xx
———-
Rs per Litre    xx/159
————
Add: other charges
Taxes                 54.00
Transport           0.80
Dealer margin
2.75% of Selling pr xx
Profit margin
(Cost-Taxes)*3%   xx
Stockholding cost 0.40
————
Formula price         xx
======

Tax structure
Customs   Excise
Duty     Duty
Petrol 92             18.59   27.00
Petrol 95             15.59    27.00
Auto Diesel          3.83    13.09
Supr Diesl           10.83   13.00

PAL: DES *7.5%
NBT: 1% of Selling Price

122 views
Main News