මල් පොහොට්ටුවේ මුල්ම සාමාජිකයා ලෙස බැසිල් සාමාජික්ත්වය ලබා ගනී..

November 17, 2016 at 7:06 am | lanka C news
මල් පොහොට්ටුවේ මුල්ම සාමාජිකයා ලෙස බැසිල් සාමාජික්ත්වය ලබා ගනී..

හිටපු ඇමති ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් මෑතකදී පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නව දේශපාලන පක්‍ෂයේ පළමු සාමාජිකයා ඊයේ පස්වරුවේ පක්‍ෂ එම පක්‍ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය.

හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා එම පක්‍ෂ පළමු සාමාජිකයා ලෙස නව පක්‍ෂයට එක් වී සාමාජික කාඞ් පතද ලබා ගත්තේය.

0001 0002 0003

257 views

15 Comments to “මල් පොහොට්ටුවේ මුල්ම සාමාජිකයා ලෙස බැසිල් සාමාජික්ත්වය ලබා ගනී..”

 1. Ka says:

  Could’nt they find a better person to be the first member. Basil was one of the reason MR lost. Basil only thinks about his stomach and how to steal more money. God knows what he is going to do with all that wealth. You can’t really take it with you when you die, and you know he won’t be going to heaven. Good luck to the new party if it is going to have same set of corrupted politicians that was rejected by last election.

  • Boo says:

   Mahinda didn’t lose because of Basil. That is the myth most people still believes but they are still disbelieving.

   Mahinda lost because of the biggest ever Lies manufactured by the UNP and MY3 with the aid of American and Indian mafia money. Mahinda never thought the people in Sri Lanka will be ever foolish to believe those lies, but Mahinda was wrong. Sri Lanka is still full of idiots who will believe any lie if that lie is interesting.

   Your comment also proves that.

   Can anyone think about the biggest ever theft in Sri Lankan history by Ranil and the gang ? What has Basil done? giving galvanised pipes from one department to another? Is that what you believe a theft?

   Aren’t you the guys of the type that is full in Sri Lanka, real fools?

Main News