25,000 දඩය පනස්දාහ කරයි.. රියදුරු බලපත් නැතිනම් 50000යි.. අලුත්ම දඩ යෝජනා මෙන්න…

February 18, 2017 at 9:20 am | lanka C news
25,000 දඩය පනස්දාහ කරයි.. රියදුරු බලපත් නැතිනම් 50000යි.. අලුත්ම දඩ යෝජනා මෙන්න…

25000 දඩය 50000 බවට වැඩි කිරීමේ යෝජනාවලියක් සැකසී ඇති බව ප්‍රවාහන වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙයි.

ඉකුත් වසරේ දෙසැම්බර් 3 වන දා ජනපති උපදෙස් පරිදි රථ වාහන සඳහා දඩ මුදල් නිකුත් කිරීමේ ගැටලුව විමර්ශනය සඳහා වි‍ශේෂ කමිටුවක් පත් කෙරිණි.

මුදල්, ප්‍රවාහන, අධිකරණ, අමාත්‍යංශවල ලේකම්වරුන්, මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පොලීසියේ නියෝජිතයින් මෙම කමිටුවට අයත් ය.

එහි මූලික නිර්දේශ වාර්තාවක් මේ වන විට සැකසී තිබේ.

රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනයේදී පළමු අවස්ථාවේදී දැනට අය කෙරෙන රුපියල් 3000 සිට 6000 දක්වා වූ දඩය රුපියල් 30000 දක්වා වැඩි කිරීමට යෝජිත ය.

දෙවැනි අවස්ථාවේ එය 50000 දක්වා වැඩි කරන ලෙස ද යෝජනා කෙරේ.

රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති අය සේවයේ තබා ගැනීමේ වරදට අය කෙරන රුපියල් 12000ක දඩ මුදල රුපියල් 50000ක උපරිමයකට යටත් කිරීමට නියමිත ය.

මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කොට රිය ධාවනය කළහොත් දැනට අය කෙරෙන්නේ, රුපියල් 7500ක උපරිම දඩයකි.

එය රුපියල් 30000දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිත ය.

මීට අමතරව තුන් මසකට නොවැඩි සිර දඬුවමක් හා වසරකට නොවැඩි කාලයක බලපත්‍ර අත්හිටුවීමක් සිදු කෙරේ.

මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කොට රිය ධාවනය කර අනතුරක් සිදු කළ අවස්ථාවේදී මරණයක් සිදු වුවහොත් වසර 2 සිට 10 දක්වා සිර දඬුවමක්, රියැදුරු බලපත්‍ර අහෝසියක් මෙන් ම රුපියල් 150000ක දඩයක් නියම කිරීමට යෝජිත ය.

තුවාල සිදු කළ විට දැනට අය කෙරෙන්නේ, රුපියල් 15000ක උපරිම දඩයකි.

එය රුපියල් 50000 – 100000 දක්වා වැඩි කිරීමට කමිටුව යෝජනා කර තිබේ.

සුළු තුවාල සිදු කළහොත් 50000ක උපරිම දඩයක් හා වසරකට නොවැඩි සිර දඬුවමක් අලුතින්ම යෝජනා කෙරේ.

දුම්රිය මාර්ග හරහා අපරික්ෂාකාරීව වාහන ධාවනය සඳහා ද අලුත් දඩ මුදලක් හඳුන්වා දීමට යෝජිත ය.

පළමු අවස්ථාවේ 30000ක් ද, දෙවන අවස්ථාවේ 40000ක් ද, තුන්වන අවස්ථාවේ 50000ක් ද, වසරක රියැදුරු බලපත්‍ර අත්හිටුවීමක් ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

රක්ෂණාවරණය නොමැතිව රිය ධාවනය වෙනුවෙන් අය කෙරෙන රුපියල් 5000 සිට 25000 දක්වා වන දඩ මුදල 25000 සිට 50000 දක්වා වැඩි කිරීමට අවධානය යොමු වී තිබේ.

අධික වේගය සඳහා දැනට පවතින ස්ථානීය දඩ මුදල වේග ප්‍රතිශතය අනුව රුපියල් 3000 සිට 5000 දක්වා අය කිරීමට යෝජිත ය.

– newsfirst

1,036 views
Main News