ඇමති විජේදාසට මුස්ලිම් කවුන්සිලය එරෙහි වේ..

November 20, 2016 at 8:40 am | lanka C news
ඇමති විජේදාසට මුස්ලිම් කවුන්සිලය එරෙහි වේ..

පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ විසින් සිදු කරන ලද ප‍්‍රකාශයට ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලය විරෝධය පළ කර තිබේ.

මෙරට ඇති සමහර මුස්ලිම් ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ඉගැන්වීම් සිදු කරන්නේ අන්තවාදී මත දරන්නන් යයි ඇමතිවරයා විසින් කරන ලද ප‍්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් කියා සිටියේ එවැනි තත්වයක් ඇත්තේ නම් රජය විසින් වහා ඒ ගැන විමර්ශන කළ යුතු බවය.

4545

26 views

6 Comments to “ඇමති විජේදාසට මුස්ලිම් කවුන්සිලය එරෙහි වේ..”

 1. sira says:

  Mahinda pramuka Basil, Hambayata rata wikka… ekek nehe rata aarakshaa karanna.

 2. shantha dissanayake KURU says:

  he said the truh

 3. Aba says:

  It is quite evident that the Minister was talking through his heart – telling the damned truth!

 4. SARA says:

  Madrassas in Pakistan was ban why not Srilanka do the same in Srilanka too
  A madrassa is an Islamic religious school. Many of the Taliban were educated in Saudi-financed madrassas in Pakistan that teach Wahhabism, a particularly austere and rigid form of Islam which is rooted in Saudi Arabia. Around the world, Saudi wealth and charities contributed to an explosive growth of madrassas during the Afghan jihad against the Soviets.What is a madrassa?
  It’s a seminary. It’s where students of different ages, as young as nine or ten, go to learn religious education and to be schooled first of all in reading and then in religious studies Who goes to these madrassas?They are recruited from among the lower classes and lower-middle classes
  That’s why the ideology that’s propagated by these schools is so significant in shaping minds in the Muslim world. So if regular schooling is not schooling people, and schools that propagate fanaticism are schooling people, it doesn’t take a brain surgeon to figure out what would be the impact on society.That’s why the ideology that’s propagated by these schools is so significant in shaping minds in the Muslim world. So if regular schooling is not schooling people, and schools that propagate fanaticism are schooling people, it doesn’t take a brain surgeon to figure out what would be the impact on society.

 5. OLU says:

  All real Muslims should oppose this fanatical ideology of Saudi Arabia Wahhabism
  In Saudi Arabia there is no Church, Synagogue, Buddhist nor Hindu Temple is allowed. Wahhabism (pseudo Salafism) is NOT a religion of tolerance. Wahhabism provides the fundamental base for Jihadism Muslims wiped out complete civilisation in Egypt Parsees from Persia,Buddhists from Afghanistan & Maldives, Sikhs from Lahore, Sindhis from Sindh, Kashmiri pandits from Kashmir, Hindus & Buddhists in Bangladesh, Christians and Hindus from several Islands of Indonesia Wahhabism in Srilanka is headquartered in Kattankudi is a new politico-religious movement that is sweeping the Eastern province of Sri Lanka with more than sixty Muslim Wahhabi organizations helping in propagating the movement throughout Sri Lanka and has raced ahead and taken control of the Jihadist and Al Fatah groups in Sri Lanka under their wings. Wahhabism is imported and planted in the midst of peace-loving Muslims in Sri Lanka, mostly through the lavish inflow of Saudi money pumped into Sri Lanka has overtaken other Islamic organizations by threats, intimidation and coercion.Wahhabi Islam has already penetrated every nook and corner of the Muslim world. It is right time that like minded Muslim scholars join together and put an end to its spreading further in the interest of protecting the younger generation. What is causing a big concern is that these Wahhabis concentrate much on brain washing the youths. This is a dangerous trend

 6. CAT says:

  අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂට අපේ ප්‍රණාමය …මුස්ලිම් ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ඉගැන්වීම් සිදු කරන්නේ අන්තවාදී මත දරන්නන් බව සත්‍යක්

Main News