29 සිට පාසැල් අරඹයි.. 7.30 සිට 3.30 දක්වා පාසැල් පවත්වයි.. කාලසටහන මෙන්න..

June 9, 2020 at 6:48 pm | lanka C news

මේ මස 29 වැනි දා සිට පාසල් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව පියවර හතරක් යටතේ ආරම්භ කරන බවත් ජූනි මස 29 දා පාසල් ආරම්භ වන්නේ විදුහල්පති කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ජූලි මස 06 වනදා සිට දෙවැනි පියවර ලෙස 13, 11, 05 වසර සිසුන්ට පාසල් ආරම්භ වේ.

තුන්වෙනි පියවර ජූලි මස 20 සිට 24 දින දක්වා දක්වා 12 සහ 10 ශ්‍රේණිවල සිසුන් පාසලට කැඳවයි.

සිව්වන අදියර ලෙස 3 4 6 7 8 9 ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන්ට පාසල ආරම්භ කරන්නේ ජූලි මස 27 වන දායි.

කෙසේ වෙතත් පළමු සහ දෙවන පන්ති වල සිසුනට පාසැල් ආරම්භ කිරීමට දිනයක් මෙතෙක් තීන්දු කර නොමැති බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ ඒ ශ්‍රේණිවල සිසුන්නට පාසැල් පැවැත්වෙන වේලාවන් මෙසේය.

3-4 ශ්‍රේණි – 7.30 සිට 11.30
5 ශ්‍රේණිය – 07.30 සිට 12.00
6-9 ශ්‍රේණි – 7.30 සිට 1.30
10-13 ශ්‍රේණි – 7.30 සිට 3.30

1,420 views