30 ලොතරැයියෙන් පැරදුනු මුදල් ඇමති 40 ලොතරැයියක් ගෙන්න සූදානම්..

January 26, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
30 ලොතරැයියෙන් පැරදුනු මුදල් ඇමති 40 ලොතරැයියක් ගෙන්න සූදානම්..

රුපියල් විස්සේ ලොතරැයිවලට වඩා වැඩි තෑගි ඇති ලොතරැයියක් රුපියල් 40ක මුදලකට ඉදිරියේදී හදුන්වා දෙන බව මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුව අමතකමින් ඇමතිවරයා කියා සිටියේ රුපියල් 30ක් ලෙස මිල ඉහල දැමූ ලොතරැයි ජනපති නියමයෙන් යලි රුපියල් 20ක් දක්වා යළි අඩුකරන බවයි.

138 views