ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න…

December 9, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
ජනප‍්‍රිය පාසැල් සදහා පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න…

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී පැවති 05 ශ්‍රෙණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කර තිබේ.

ජනප‍්‍රිය පාසැල් රැසක් වෙනුවනේ නිකුත් කර ඇති කඩඉම් ලකුණු මෙසේයි.

928 views