කුරුණෑගල මහ වීදිය වසා දැමේ..

November 23, 2020 at 11:20 am | lanka C news

කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරිසක් හමු වීම හේතුවෙන් කුරුණෑගල මහ වීදිය වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.

කුරුණෑගල මහ නගර සභාව සඳහන් කරන්නේ මහ වීදියේ ව්‍යාපාර ස්ථාන රැසකින් කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීම නිසා මෙම තීරණය ගත් බවයි.

එම මාර්ගයට වාහන පිවිසීම වහිර කළ ද පහ ගම ඉන්නේ එම මාර්ගය හරහා ජනතාවට අවස්ථාව දී ඇත.

මහ වීදියේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන අටක් වසා දමා ඇති අතර සෙසු ව්‍යාපාරික ස්ථාන විවෘතව තැබීමට බාධාවක් නැත.

17,325 views

2 Comments to “කුරුණෑගල මහ වීදිය වසා දැමේ..”

  1. Hela Gemba says:

    Buwaneka hotalayath wahuwada danne naha! Aparade.

  2. ලොලිපොප් මොංගල් says:

    මියයන අයගේ නම සහ ලිපිනයන් ප්‍රසිද්ද කරන්න. අනිත් අයගෙ අාරක්ෂාවට එය වැදගත්.
    අපිට සැකයක් තියෙනවා මියයන වැඩිදෙනා මුස්ලිමි කියල.

Main News