ගබ්සාව නීතිගත කිරීමට දැඩි විරෝධය.. ජනපතිටම ලියා දන්වයි…

February 5, 2017 at 8:40 am | lanka C news
ගබ්සාව නීතිගත කිරීමට දැඩි විරෝධය.. ජනපතිටම ලියා දන්වයි…

කුමන තත්වයක් මත වුවද ගබ්සාව නීතිගත කිරීමට දැඩි විරෝධය පල කරන බව මහජන අයිතීන් සුරැකීමේ පදනම සදහන් කරයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංවිධානය විසින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත යවා ඇති ලිපිය මෙසේය.

20 views

3 Comments to “ගබ්සාව නීතිගත කිරීමට දැඩි විරෝධය.. ජනපතිටම ලියා දන්වයි…”

 1. Sudiptha says:

  There is no reason not to legalize abortion and prostitution.
  These are happening always . Rich people see a gynaecologist.poor people see a quack and put a dirty things in to utreus when they are awake.Poor mother dies with infection rich mother enjoy well and it is under anaesthetic. Prostitusion is the same. All the rich people go to good places in sri lanka. Only the poor ones get courght to the police. Poor ladies had to offer for policemens as well.. when the baby are born no one there to help mothre or baby. Has this padanama got any funding to safe guard these children or mothre

 2. Gayan says:

  I believe that if a woman got raped and got pregnant, she should be able to do an abortion if she likes. Because that pregnancy is against her will. Abortion for medical reasons, like if carrying the baby put mothers life also in risk, that also should consider.

 3. sisira says:

  This should be done when in need definitely. Such things should be not dragged for petty politics.

Main News