තලවකැලේ ලිදුල නගරාධිපතිවරයා ධුරයෙන් පන්නා දැමේ..

February 2, 2021 at 4:40 pm | lanka C news
තලවකැලේ ලිදුල නගරාධිපතිවරයා ධුරයෙන් පන්නා දැමේ..

තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කළ අනගිපුර අසෝක සේපාල මහතා 2021.01.29 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධූරයෙන් පහ කිරීම සදහා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතා කටයුතු කර තිබේ.

2021.01.29 දිනැති අංක 2212/57 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර‍ය මගින් ඒ බව නිවේදනය කර තිබුනි .

සභාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් පැවති චෝදනා 12ක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය සදහා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් පත්කරන ලද ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව මගින් අදාල විමර්ශන කටයුතු වලින් අනතුරුව එම ස්වාධීන කොමිෂන් සභා වාර්තාව විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු කුසලා සරෝජිනී වීරවර්ධන මහත්මිය විසින් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතා වෙත භාරදීම මහනුවර පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පසුගිය 25 දා සිදුවිය.

ඒ අනුව, සභාපතිවරයා විසින් සිය ධූරයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ඉටුකිරීමේදී සංශෝධීත නගර සභා ආඥාපනතේ (255 වන අධිකාරිය) 184 (1) (ඈ) සහ (ඉ) වගන්තිවල සදහන් වැරදි සිදුකර ඇති බවට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පවතින බැවින්, සංශෝධිත නගර සභා ආඥාපනත යටතේ තමාට පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම තීරණයට එළැඹි බව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

– රුක්මල් සංජීව

9,140 views
Main News