තරුණියන් බදවා ගැනිමේ වැඩසටහනක් නතර කරයි…

February 20, 2021 at 5:30 pm | lanka C news
තරුණියන් බදවා ගැනිමේ වැඩසටහනක් නතර කරයි…

සෞඛ්‍යය අංශ වලින් අනුමැතිය සහ උපදෙස් ලබා නොගෙන ශ්‍රි ලංකා වෟත්තිය පුහුණු අධිකාරිය මගින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වතුකරයේ තරුණියන් විශාල පිරිසක් සහභාගි කරගනිමින් නොර්වුඩ් ක්‍රිඩාංගනයේ (20) දින වෟත්තිය පුහුණු පාඨමාලාවන් සදහා වතුකරයේ තරුණියන් බදවා ගැනිමේ වැඩසටහනක් නතර කිරිමට මස්කෙලිය සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි ජේ චන්ද්‍රරාජන් මහතා කටයුතු කලහ.

ස්වයන් රැකියා පාඨමාලාවන් සදහා තරුණියන් බදවා ගැනිමේ වැඩසටහන  (20) දින නෝර්වුඩ් ක්‍රිඩාංගනයේ පැවැත්විම සදහා තම සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යාලයෙන්  කිසිදු අවසරයක් ශ්‍රි ලංකා වෟත්තිය පුහුණු අධිකාරිය මගින් ලබා ගෙන නොමැති බව නෝර්වුඩ් ක්‍රිඩාංගනය වෙත පැමිණි මස්කෙලිය සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි වරයා එම ක්‍රිඩාංගනයට පැමිණ සිටි ශ්‍රි ලංකා වෟත්තිය පුහුණු අධිකාරිය හමුවේ කියා සිටියා.

ඒ අනුව නොර්වුඩ් පොලිස් නිලධාරින්ගේද සහයෝගය ඇතුව නෝර්වුඩ් ක්‍රිඩාංගනය වෙත පැමිණි සිටි පිරිස විසුරුවා හැරිමට සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරිවරයා කටයුතු කරනු ලැබුහ.

නුවරඑලිය ,තලවාකැලේ ,ඩයගම ,හැටන් ,මස්කෙලිය,බගවන්තලාව  යන ප්‍රදේශවලින් මෙම පාඨමලාවන් වලට ඇතුලත් විම සදහා වතු කරයේ තරුණියන් 1000 කට ආසන්න පිරිසක් පැමිණ සිටිහ.

වෟත්තිය පුහුණු පාඨමලාවන් සදහා සහභාගි විම  සදහා පැමිණි වතුකරයේ තරුණියන්ව කිසිදු සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකරමින් ක්‍රිඩාංගනය තුලට ඇතුල් කර ගැනිමට ශ්‍රි ලංකා වෟත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ නිලධාරින් විසින් කටයුතු කර තිබුනු අයුරු අප කැමරාවේ සටහන් විය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

21,761 views
Main News