ඇමති ප‍්‍රසන්න රණතුංග හා දේවානි ජයතිලක ගැටේ.. රක්‍ෂිතයක ඉඩම් ප‍්‍රශ්නයක්…

March 20, 2021 at 10:02 pm | lanka C news
ඇමති ප‍්‍රසන්න රණතුංග හා දේවානි ජයතිලක ගැටේ.. රක්‍ෂිතයක ඉඩම් ප‍්‍රශ්නයක්…

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අඩවි වන නිලධාරිනී දේවානි ජයතිලක මහත්මිය අතර උණුසුම් සංවාදයක් ඇති විය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම සිදුවීම සිදු විය.

වන රක්ෂිතයක ඉඩම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රශ්නයකදීම මෙම තත්වය උද්ගත විය.

63,587 views
Main News