ක‍්‍රිප්ටොකරන්සි හා බ්ලොක්චේන් සදහා ශ‍්‍රී ලංකාව විවෘත කරයි.. කැබිනට් අනුමැතිය..

October 6, 2021 at 10:40 am | lanka C news
ක‍්‍රිප්ටොකරන්සි හා බ්ලොක්චේන් සදහා ශ‍්‍රී ලංකාව විවෘත කරයි.. කැබිනට් අනුමැතිය..

බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය ක‍්‍රිප්ටොකරන්සි මයිනින් සදහා ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය සේවා සැපයීමට සමාගම් වලට ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට අනුමැතිය ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් මෙසේ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

98,485 views

23 Comments to “ක‍්‍රිප්ටොකරන්සි හා බ්ලොක්චේන් සදහා ශ‍්‍රී ලංකාව විවෘත කරයි.. කැබිනට් අනුමැතිය..”

 1. Ras says:

  Electricity cost for the mining is very high. i did it an realized it is in lost side. Also china and some other countries already banned the mining because of high energy usage. It looks like they are going to donate low cost electricity to miners and earn personal gains. finally Tax payers has to bare the lost….

 2. Ras says:

  Pay pal is much better than this…….People can gain something from it

 3. Amda says:

  Excellent decision !

 4. kalee Thilakarathna says:

  Good decision. We need top legit crypto mining and trading platforms.

 5. I am the admin says:

  We need to have strong ethics and execution of law. If not we will have more epic data deletions like stories in future. Those rogues ruined the image of local software firms.

 6. Jayantha says:

  Please give permision to do Forex as well..

 7. Dr. Dinesh says:

  this is a very good just listen to this American president speech and comment

  https://finance.yahoo.com/news/biden-administration-could-be-friendly-to-crypto-133101753.html

 8. babahukun says:

  Ow me kalakannininta ganna commis tika crypto currency vidiyata tiyagattekine ahuwennetuwa..

 9. Sandy says:

  If possible please educate people about this subject or else they will get lost.

 10. PATRIONT PILOT says:

  HORA KAAPU KALU SALLI SUDU KARANNA HODA PALLAMAK KAPANNA WAGEI LOKKA YANNE.