මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

November 18, 2021 at 5:30 pm | lanka C news
මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

තවත් කොරෝනා මරණ 15ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14072 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන නව ආසාදිතයන් ගණන 737කි.

10,008 views

Leave a Comment

Main News