69 නිදහස් දා ඉඩම් අයිතිය ඉල්ලා උපවාසයක් අරඹති..

February 4, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
69 නිදහස් දා ඉඩම් අයිතිය ඉල්ලා  උපවාසයක් අරඹති..

දඹුල්ල නගර සංවර්ධණයට වසර 36කට පෙර තම පාරම්පරික ඉඩම් පවරාගෙන දඹුල්ල සංවර්ධනය නොකොර උපන් බිමේ අනාතයින් බවට පත් කොට ඇති බව පවසමින් දඹුල්ල නගරයේ පදිංචි කරුවන් පිරිසක් අද (2 /4) නිදහස් දා උදේ උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මේ උපවාසයට හිටපු නාරික මංත්‍රිවරයකු වන අනුර බණ්ඩාර මහතා හා ඔහුගේ පවුලේ සහොදර සහොදර සහොදරියන්  ඇතුළු පිරිසක් සම්බන්ධව සිටි.

උද්ගොෂණ කරැවන් පවසන්නේ නගර සංවර්ධනට 1982 වසරේදි තම ඉඩම ඇතුළු ඉඩම් රැසක් පවරාගෙන ඇති බවද ඒ සදහා වන්දි ලබාදිමක් හෝ සංවර්ධන කටයුත්තක යොදා නොගන්නා බවද නිලධාරින් එම ඉඩම් අව බාවිතා කරමින් සිටින බවයි.

ඉඩම් නැවැත තමන්ට පවරා දෙන ලෙසත් තමන් විසින් නගරයේ අවැසි තාවයට ගැලපෙන ලෙසින් සංවර්ධණය කිරිමේ අවස්ථාව ඉල්ලමින්  මෙම උද්ගොෂණය සිදු කරණ බවද මෙ අඛන්ඩ උපවාසයක් බවට පත්කරන බවද  ඔවුන් පවසයි.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරින් තොරාගත් පිරිසකට මෙම ඉඩම් පැවරිම් හා බදු දිමි සිදු කරන බවද  දඹුල්ල ප්‍රාලේ ඇතුළු නිලධාරින් ඉඩම් බවරා ගැනිම හැර සංවර්ධන නටයුතු සිදු නොකරණ බව පවසන බව උද්ගොෂන කරැවන් පවසයි.

මහින්ද උදයසිරි
– දඹුල්ල

46 views
Main News