70 හාල් සත්ව ආහාරයි.. හොද හාල් හැරිසන් සත්තුන්ට දීලා.. හාල්-පොල් මළු සභාවේ.. සභාව උණුසුම්…

February 14, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
70 හාල් සත්ව ආහාරයි.. හොද හාල් හැරිසන් සත්තුන්ට දීලා.. හාල්-පොල් මළු සභාවේ.. සභාව උණුසුම්…

අද දිනයේ රැස් වූ දකුණු පළාත් සභාව තුලට සන්ධාන මන්ත‍්‍රී පිරිසක් විසින් හාල්, පොල්, පරිප්පු ආදිය ගෙන ඒම නිසා සභාව දැඩි ලෙස උණුසුම් විය.

සන්ධාන මන්ත‍්‍රී සාලිය මෙන්ඩිස් විසින් ගෙන එන ලද මෙම ආහාර ද්‍රව්‍ය පාර්සල් පෙන්වමින් කියා සිටියේ ‘හාල් 100-110යි.. පොල් 90-100යි.. ජනතාව කෙහොමද කන්නේ’ කියායි.

ඊට පිලිතුරැ ලෙස විපක්‍ෂ නායක තෙන්නකෝන් නිලමේ විසින් තමන් රුපියල් 70 ට ගෙනවේ යයි කියමින් හාල් මිටයක් පෙන්වීය.

70 හාල් සත්ව ආහාරවලට පවා සුදුසු නැති බවත් හොද හාල් ඇමති හැරිසන් විසින් සත්ව ආහාරවලට දුන් බව කීමත් සමග සභාව උණුසුම් විය.

21 views