බෑණාගේ ලදරු සමාගමේ ලාබය බිලියන පහයි.. දැවැන්ත කැපිටල් එලායන්ස් ලාබය කෝටි පහයි.. මුල්‍ය වෙළදපල කැළඹේ..

October 3, 2016 at 11:20 am | lanka C news
බෑණාගේ ලදරු සමාගමේ ලාබය බිලියන පහයි.. දැවැන්ත කැපිටල් එලායන්ස් ලාබය කෝටි පහයි.. මුල්‍ය වෙළදපල කැළඹේ..

මහබැංකුවේ බලපත්‍රලාභි  ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා 15 දෙනෙකු අතරින් 2015 වසරේ මහබැංකුව හරහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අලෙවි කිරිමෙන් පර්පෙච්වුවෙල් ට්‍රෙසරිස් වසරක් තුල සමාගම අසීමිත ලාබයක් එනම් රුපියල් මිලියන 5000ට වඩා වාර්තා කරද්දී ඊලඟට තරගකාරි මිල ගණන්වලට මහබැංකුව භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අලෙවිකිරිම කල ඉතා බලවත්ම මෙන්ම විශාල ලාබ ඉපයූ  කැපිටල් එලායන්ස්  සමාගම එම මුදල් වර්ෂය සඳහා ලාබය උපයා ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 57 ක් වීම මෙන්ම එම සමාගම් ඊට පෙර වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 532.2 ඉපයිම  මූල්‍ය වෙළෙඳපොල තුල මේ වනවිට දැඩි කතාබහට ලක්වී ඇති බව සති අග සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

අනිකුත් සමාගම් 15 අතර ලදරුවකු වන 2013 වසරේ  මහාබැදකුවේ බලපත්‍ර  ලබාගත්  පර්පෙච්වුවෙල් ට්‍රෙසරිස් එම මුදල් වර්ෂයේ අනියම් මාර්ගයේන් ලබා ගත් ප්‍රතිලාභ හේතුවෙන ඉතිරි සමාගම් දැඩි පසුබෑමකට පත්වී එම සමාගම්වල ලාබය ඉතා අඩුවූ අතර එයින් සමාගම් කිහිපයක්ම එම වසරේ පාඩු ලබා ඇතැයිද එහි දැක්වෙයි.

මේ අනුව එම වසර සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැදකුවට අයත් NSB Fund රුපියල් මිලියන 28.9 ක්ද ඊට පෙර වසරේ මිලියන 109.6 ද, First Capital මිලියන 11 ක් සහ ඊට පෙර වසරේ මිලියන729ක්ද First Capital රුපියල් මිලියන 40.8 ක් සහ ඊට පෙර වසරේ මිලියන 220ක්ද බැගින් පමණක් ලාබ ලබා ඇත.

එම පුවතේ තවදුරත් සඳහන් වනුයේ  ඉතා කුඩා වශයෙන් 2013 සහ 2014 වසර වල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අලෙවි කල සමාගමක් එක්වර  අති විශාල වටිනාකමින් යුත් ප්‍රමාණයක් ටෙන්ඩර් මගින් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිටත්  පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කොමිටිය හරහා  මහබැංකුවේ හිටපු අධිපතිගේ බෑනගේ සමාගම සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් කරන බැවින් ඉදිරියේදී කරුණු අනාවරනය විය හැකි බවයි.

මහබැංකුවේ බලපත්‍ර ලාභි  ප්‍රයිමරි ඩීලරස්ලා 15 දෙනා මෙතනින්

84 views
Main News