අයවැය කියවමින් සිටි මුදල් ඇමති අසුනේ හිදගනී.. සම්පූර්ණ අයවැය කතාව මෙන්න..

November 12, 2021 at 3:50 pm
අයවැය කියවමින් සිටි මුදල් ඇමති අසුනේ හිදගනී.. සම්පූර්ණ අයවැය කතාව මෙන්න..

2022 වසර සඳහා වූ අයවැය යෝජනාවලිය ඇතැයි මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ

පාදෙණිය වැද වැටෙයි.. සෞඛ්‍ය ලේකම්කම ඉල්ලයි..- සාක්‍ෂි සහිතව මුරුත්තෙට්ටු හිමි හෙලි කරයි…

November 11, 2021 at 10:22 pm
පාදෙණිය වැද වැටෙයි.. සෞඛ්‍ය ලේකම්කම ඉල්ලයි..- සාක්‍ෂි සහිතව මුරුත්තෙට්ටු හිමි හෙලි කරයි…

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරය ලබා ගැනීමට