මන්ත‍්‍රීන් 74ක් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙන්න සූදානම්.. 2/3ත් නෑ.. 1/2ත් නෑ…

December 5, 2021 at 9:20 am
මන්ත‍්‍රීන් 74ක් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙන්න සූදානම්.. 2/3ත් නෑ.. 1/2ත් නෑ…

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනාට අමතරව ආණ්ඩුවේ සිටින තවත් පක්ෂ කිහිපයක මන්ත්‍රීවරුන් සමග මන්ත්‍රීවරුන් 60

චීන ජනපති සමග සාකච්චාවේදී අද්භූත දෙයක් විමල් හෙලි කරයි.. හම්බන්තොට වරායෙන් කොටසක් නොමිලේ දෙයි…

December 4, 2021 at 3:00 pm
චීන ජනපති සමග සාකච්චාවේදී අද්භූත දෙයක් විමල් හෙලි කරයි.. හම්බන්තොට වරායෙන් කොටසක් නොමිලේ දෙයි…

අපි අරමුණු කරන්නේ දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන් දිරිගැන්වීම, ඔවුන් මන්දෝත්සාහී වීම වැළැක්වීම, ඔවුන්ගේ ආයෝජනයන්ට

විදුලිය කපන වේලාවන් මෙන්න..

December 4, 2021 at 12:40 pm
විදුලිය කපන වේලාවන් මෙන්න..

අද සිට ඉදිරි දින තුනක් පමණ වන කාලයක් දිනකට පැය බැවින් විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ජනාධිපති නිවසේ ගෑස් කාන්දුවක්…

December 3, 2021 at 10:02 pm
ජනාධිපති නිවසේ ගෑස් කාන්දුවක්…

නුගේගොඩ මිරිහානේ පිහිටි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික නිවසේ ගෑස් කාන්දුවක් සිදු ව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේදී