පෙට‍්‍රල් අත්‍යවශ්‍ය අය පමණක් පෝලිමේ ඉන්න.. අනෙක් අය ගෙදර යන්න..- සිපෙට්කෝ නිවේදනයක්..

May 17, 2022 at 10:22 pm
පෙට‍්‍රල් අත්‍යවශ්‍ය අය පමණක් පෝලිමේ ඉන්න.. අනෙක් අය ගෙදර යන්න..- සිපෙට්කෝ නිවේදනයක්..

පෙට‍්‍රල් සැපයීම හෙට දිනයේ දී සීමා කරන බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කරයි. සංස්ථාව සතු පෙට‍්‍රල් තොග සීමිත

කොටි සංඛේත නැතිව මුල්ලිවයික්කාල් සැමරුම් කරන්න පොලිසියෙන් අවසර…

May 17, 2022 at 3:50 pm

යුදසැමරුම් සිදුකෙරෙන ස්ථානයේ කිසියම් නීතිවිරෝධී ත්‍රස්ත සැමරුම් ක්‍රියාවක් සිදුවෙන්නේද යන්න පිළිබඳව පූර්ණ අවධානය