ඖෂධ ගේන්නත් ඩොලර් හිගයක්…

July 31, 2021 at 3:50 pm
ඖෂධ ගේන්නත් ඩොලර් හිගයක්…

වෙළඳ පලේ ලාෆ් ගෑස් හිගයක් ඇතිවී තිබෙන්නේ ගෑස් ආනයනයට අවශ්‍ය කරන ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට උවමනා ඩොලර් මෙරට බැංකු

ඉසුරු උදාන පිටියෙන් සමුගනී..

July 31, 2021 at 12:40 pm
ඉසුරු උදාන පිටියෙන් සමුගනී..

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ඉසුරු උදාන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.