කොරෝනා යයි සැක කිහිප දෙනෙකු පුත්තලමෙන්.. 50ක් නිරෝධායනයට..

July 11, 2020 at 2:10 pm
කොරෝනා යයි සැක කිහිප දෙනෙකු පුත්තලමෙන්.. 50ක් නිරෝධායනයට..

කොරෝනා යැයි සැක සහිත රෝගීන් කිහිප දෙනකු පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකින් වාර්තා වී ඇතැයි දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා

ප‍්‍රදේශ කිහිපයක කොරෝනා අවදානමක්..

July 11, 2020 at 1:20 pm
ප‍්‍රදේශ කිහිපයක කොරෝනා අවදානමක්..

කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ සිටි කිහිප දෙනෙකු හා එහි රාජකාරිවල යෙදී සිටි නිලධාරීන් රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශයට ගමන් කර ඇති නිසා ප්‍රදේශ කිහිපයක කොරෝනා අවදානමක් ඇතිවිය හැකි බවට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් සැක පළ කර තිබේ. පුත්තලම මුන්දලම