මරාගෙන මැරෙන දිවුරම දී ඇත්තේ කොල්ලුපිටියේ සුපිරි නිවසකදී සහරාන් ඉදිරියේ.. සහරාන්ගේ බිරිද සියල්ල වමාරයි..

May 11, 2019 at 11:20 am
මරාගෙන මැරෙන දිවුරම දී ඇත්තේ කොල්ලුපිටියේ සුපිරි නිවසකදී සහරාන් ඉදිරියේ.. සහරාන්ගේ බිරිද සියල්ල වමාරයි..

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයක බෝම්බ පිපිරවීම ට පෙරාතුව තවුහිද් ජමාත් සංවිධානයේ