අද කිසිදු කොරෝනා රෝගියෙක් නෑ.. කොරෝනා ලංකාවෙන් තුරන් කරන්න සූදානම් වන්න..- කොරෝනා පරීක්‍ෂණ ආයතන ප‍්‍රධානී කියයි…

March 25, 2020 at 10:12 pm
අද කිසිදු කොරෝනා රෝගියෙක් නෑ.. කොරෝනා ලංකාවෙන් තුරන් කරන්න සූදානම් වන්න..- කොරෝනා පරීක්‍ෂණ ආයතන ප‍්‍රධානී කියයි…

අද දිනය තුළ පරික්ෂා කරන ලද ජීව සාම්පල අතුරින් පස්වරුව වන තුරුම කොරෝනා ආසාදිත කිසිවකු තහවුරු නොවූ බව සෞඛ්‍යය

ඇප නොගෙවූ හා සුළු වැරදිවලට සිරගත කල රැදවියන් නිදහස් කරන්න ජනපති සූදානම්..

March 25, 2020 at 6:48 pm
ඇප නොගෙවූ හා සුළු වැරදිවලට සිරගත කල රැදවියන් නිදහස් කරන්න ජනපති සූදානම්..

සුළු වැරදි සඳහා දඬුවම් ලෙස හා ඇප කොන්දේසි සම්පූර්ණ කළ නොහැකිව දැනට බන්ධනාගාරගතව සිටින පිරිසට සහන සැලසීමේ

Corona : බස්නාහිර පලාතේ 46ක්.. කොළඹ 22යි.. කළුතර 14යි.. රෝගීන් ව්‍යාප්තිය මෙන්න..

March 25, 2020 at 3:00 pm
Corona : බස්නාහිර පලාතේ 46ක්.. කොළඹ 22යි.. කළුතර 14යි.. රෝගීන් ව්‍යාප්තිය මෙන්න..

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 22 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන්

Corona : ඇමරිකාවට බරපතලයි.. දිනක වැඩිම රෝගී පිරිස ඇමරිකාවෙන්.. දිනකට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවත් ඊයේ..

March 25, 2020 at 11:20 am
Corona : ඇමරිකාවට බරපතලයි.. දිනක වැඩිම රෝගී පිරිස ඇමරිකාවෙන්.. දිනකට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවත් ඊයේ..

දිනකදී වාර්තා වූ වාර්තා වූ වැඩිම රෝගීන් ඇමරිකාවෙන් ද 11089 ක්ද ස්පාඤ්ඤය 6922ක්ද ඉතාලිය 5249ක්ද ජර්මනිය 3935 ක්ද