රත්නපුරට සංචරන සීමා.. 55ක් නිරෝධායනයට.. සියළු උපකාරක පංති නවතයි..

October 7, 2020 at 4:23 pm
රත්නපුරට සංචරන සීමා.. 55ක් නිරෝධායනයට.. සියළු උපකාරක පංති නවතයි..

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව හැකිතාක් සංචාරණ කටයුතු සීමා කරන ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය ඉල්ලා සිටියි.

මිනුවන්ගොඩ සියළු බ‍්‍රැන්ඩික්ස් සේවකයන්ට පොලීසියෙන් අවසන් නියෝගය නිකුත් කෙරේ..

October 7, 2020 at 3:38 pm
මිනුවන්ගොඩ සියළු බ‍්‍රැන්ඩික්ස් සේවකයන්ට පොලීසියෙන් අවසන් නියෝගය නිකුත් කෙරේ..

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරන සියලුම සේවක සේවිකාවන්ට පොලිසිය විසින් විශේෂ නියෝගයක්

මෙවර පොකුරේ වෛරස් ස්වරූපය දරුණු වෙයි.. ආසාදිතයන්ගේ වෛරස් සාන්ද‍්‍රණය ඉතා අධිකයි.. රට ඉහල අවදාමකට..

October 7, 2020 at 1:20 pm
මෙවර පොකුරේ වෛරස් ස්වරූපය දරුණු වෙයි.. ආසාදිතයන්ගේ වෛරස් සාන්ද‍්‍රණය ඉතා අධිකයි.. රට ඉහල අවදාමකට..

මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් ආයතනය ආශ්‍රිතව ඇතිවී තිබෙන කොරෝනා පොකුරේ ආසාදිතයන්ගේ වෛරස සාන්ද්‍රනය ඉතාම

හදුනාගත් පලමු සේවිකාව මුල් ආසාදිතයා නොවේ.. ඊට පෙර එහි ආසාදිතයන් ඉදලා..- වසංගත රෝග ප‍්‍රධානී

October 7, 2020 at 12:00 pm
හදුනාගත් පලමු සේවිකාව මුල් ආසාදිතයා නොවේ.. ඊට පෙර එහි ආසාදිතයන් ඉදලා..- වසංගත රෝග ප‍්‍රධානී

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ආයතනයේ කොරෝනා ආසාදිත යයි හඳුනාගත් කාන්තාව එහි පළමු ආසාදිතයා නොවන බව වසංගත