අධිවේගී වාර්ග මහා මංකොල්ලයක්.. සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග ණය පොලිය 23%යි..

July 15, 2021 at 12:03 am
අධිවේගී වාර්ග මහා මංකොල්ලයක්.. සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග ණය පොලිය 23%යි..

කාගේත් කතා බහට ලක්ව ඇති මහ බැංකු වංචාව ජනතාවට පෙන්වමින් පවතින රාජපක්ෂ රජය එම මහ බැංකු වංචාවටත් වඩා “විසි ගුණයක” අධිවේගී

කොරෝනා මරණ 3600 පනී..

July 14, 2021 at 6:50 pm
කොරෝනා මරණ 3600 පනී..

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 37ක් රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කර ඇත. ඒ අනුව මෙරට සිදුව ඇති කොරෝනා මරණ

වසංගත රෝග ගුවන් තොටුපලෙන් රටට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට නවීන ක්‍රමවේදයක්…

July 14, 2021 at 4:40 pm
වසංගත රෝග ගුවන් තොටුපලෙන් රටට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට නවීන ක්‍රමවේදයක්…

සංචාරක අමාත්‍යංශය, ඩිජිටල් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය, ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධන සහ අපනයන කලාප රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ඊට අදාල අනෙකුත්

ජනාධිපති ඝාතන සැලසුමක්.. ජාත්‍යන්තර කොටියෙක් අත්අඩංගුවට.. අරමුදල් කටාරයෙන්…

July 14, 2021 at 3:00 pm
ජනාධිපති ඝාතන සැලසුමක්.. ජාත්‍යන්තර කොටියෙක් අත්අඩංගුවට.. අරමුදල් කටාරයෙන්…

මෙරට ප‍්‍රභූ ඝාතනයක් සඳහා හිටපු කොටි සාමාජිකයන් යොදා ගෙන ඔවුනට අරමුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් කොටි සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර