13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි කෝවිලක් හා ඝණදෙවී පිළිමයක් මන්නාරමේදී කැනීමකින් හමුවෙයි…

July 19, 2019 at 2:02 am
13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි කෝවිලක් හා ඝණදෙවී පිළිමයක් මන්නාරමේදී කැනීමකින් හමුවෙයි…

මන්නාරම කුරුන්දන්කුලම් වැව අසල පිහිටි ඝණදෙවි කෝවිලක් සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී 13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි ඝණදෙවි

වවුනියාවේ වෙළඳසැලක් කොල්ල කෑ අයෙකු වසර දෙකකට පසු අත්අඩංගුවට…

July 18, 2019 at 2:02 am
වවුනියාවේ වෙළඳසැලක් කොල්ල කෑ අයෙකු වසර දෙකකට පසු අත්අඩංගුවට…

වවුනියාව සිදම්බරපුරම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි වෙළඳසැලක් කඩා එහි තිබූ මුදල් කොල්ල කෑ පුද්ගලයෙකු වසර දෙකකට පසුව අත්අඩංගුවට

පදවියේ අඩු ආදායම්ලාබී පවුලකට යුද හමුදාවෙන් ස්ථීර නිවසක් සාදාදෙයි…

July 17, 2019 at 2:06 am
පදවියේ අඩු ආදායම්ලාබී පවුලකට යුද හමුදාවෙන් ස්ථීර නිවසක් සාදාදෙයි…

යුද්දෙන් පසුව නැවත පදිංචි අඩුආදායම් ලාබී පවුල් වෙනුවෙන් වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූළස්ථානයෙන් ඉදිකර ස්ථීර නිවාස වැඩසටහනේ

ශ‍්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව උත්සවයක් පවත්වා නව නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී පිලිගනී…

July 14, 2019 at 2:15 am
ශ‍්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව උත්සවයක් පවත්වා නව නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී පිලිගනී…

ශ්‍රි ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වන මධ්‍යම ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් ලක්සිරි වඩුගේ, අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් පාබල