උතුරු පළාතේ ඉඩම් ගැටළුව විසඳීමට ආණ්ඩුකාරවරයා මුල්වෙයි..

September 15, 2019 at 2:07 am
උතුරු පළාතේ ඉඩම් ගැටළුව විසඳීමට ආණ්ඩුකාරවරයා මුල්වෙයි..

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන අතර එම හමුව ලබන යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්‍යාලයේදි පැවැත්වේ.

යාපනය සරසවියේ කුලපති හා උපකුලපති පත්කර නෑ.. උපාධි ප්‍රධානොත්සවය පැවත්විය නොහැකියි..

September 14, 2019 at 2:07 am
යාපනය සරසවියේ කුලපති හා උපකුලපති පත්කර නෑ.. උපාධි ප්‍රධානොත්සවය පැවත්විය නොහැකියි..

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයට කුලපති හා උපකුලපති වරයෙකු ස්ථීරවම පත්කොට නොමැති නිසාවෙන් උපාධි ප්‍රධානොත්සවය පැවත්විය නොහැකි

අවු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකරුවන්ට මාසිකව රු. 5000 ක දීමනාවක්..

September 12, 2019 at 2:17 am
අවු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකරුවන්ට මාසිකව රු. 5000 ක දීමනාවක්..

තෝරා එවනු ලබන කලාකරුවන්ට විශ්‍රාම වැටුප හිමිකර ගැනීමට තරම් සුදුසුද කියලා ඔබ තීරණය කරන්න. ඔවුන්ට තමන්ගේ දිවිපෙවෙත සරිකර ගැනීමටත්

දැඩි පෑවිල්ලෙන් වැව් 250 ක් සම්පූරණයෙන්ම සිඳෙයි… 60,000 කට අධික පිරිසක් පීඩාවන්ට…

September 10, 2019 at 2:01 am
දැඩි පෑවිල්ලෙන් වැව් 250 ක් සම්පූරණයෙන්ම සිඳෙයි… 60,000 කට අධික පිරිසක් පීඩාවන්ට…

මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කයට බලපා ඇති අධික පෑවිල්ල හේතුවෙන් කුඩා වැව් 250 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සම්පූරණයෙන්ම සිඳී ගොස් ඇති

බෝගස්වැව ඇතුලු ගම්මාන 5ක වැසියන් මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතා…

September 5, 2019 at 2:07 am

බෝගස්වැව ගොවි අයිතීන් දිනාගැනීමේ සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම උද්ගොෂණ පෙලපාලිය සඳහා සමස්තලංකා ගොවිජන සම්මේලනය