මෙරට නිශ්පාදිත තුවක්කුවක් සමග සැකකරුවෙකු මාන්කුලමේදී අත්අඩංගුවට..

November 22, 2019 at 2:19 am
මෙරට නිශ්පාදිත තුවක්කුවක් සමග සැකකරුවෙකු මාන්කුලමේදී අත්අඩංගුවට..

අදාල තුවක්කුව සම්බන්ධයෙන් මාන්කුලම් පොලීසිය ලැබුනු තොරතුරකට අනුව එහි නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් සිදු කරන ලද සෝදිසියකදී

උතුරේ ඡනද්ය සාමකාමී.. යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ගේ ප්‍රසාදය…

November 19, 2019 at 2:02 am
උතුරේ ඡනද්ය සාමකාමී.. යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ගේ ප්‍රසාදය…

මෙවර අවසන් වූ ජනාධිපතිවරණ වෙනුවෙන් උතුරේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ඉතා සාමකාමීව පැවතුන බවටත් එය සිංහල , දෙමළ හා මුස්ලිම් වැසියන්

නීතිවිරෝධීව ඉන්දියාවට පනින්න ගිය 08 ක් තලෙයිමන්නාරමේදී නාවික හමුදා භාරයට…

November 16, 2019 at 2:04 am
නීතිවිරෝධීව ඉන්දියාවට පනින්න ගිය 08 ක් තලෙයිමන්නාරමේදී නාවික හමුදා භාරයට…

නීති විරෝධී ලෙස මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ ඉන්දියාවට යාමට  උත්සාහ කළ මන්නාරමේ පුද්ගලයින් අටදෙනෙකු තලෙයිමන්නාරම

මාස 11 තුල නීතිවිරෝධී බීඩි කොළ ටොන් 50 ක් අත්අඩංගුවට…

November 15, 2019 at 2:09 am
මාස 11 තුල නීතිවිරෝධී බීඩි කොළ ටොන් 50 ක් අත්අඩංගුවට…

නීතිවිරෝධී බීඩිකොළ ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට ගෙන ඒම සිදු කරනු ලබන අතරම එය ඇතම් අවස්ථාවන්හි ශ්‍රීලංකා ධීවරයින් මෙන්ම ඉන්දීය ධීවරයින්