උතුරේ පාසල් වෙනුවෙන් නවීන පහසුකමින් යුත් ස්මාරට් පංතිකාමර 100ක්…

October 18, 2019 at 2:02 am
උතුරේ පාසල් වෙනුවෙන් නවීන පහසුකමින් යුත් ස්මාරට් පංතිකාමර 100ක්…

උතුරේ පාසල්හි අධ්‍යාපනය වර්ධනය කිරීමේ තවත් පියවරක් වශයෙන් නවීන පහසුකම් වලින් යුත් ස්මාර්ට් පංති කාමර 100 ක් ලබාදීමට ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු,

මන්නාරම් මුහුදෙන් රුපියල් කෝටියකට ආසන්න කේරල ගංජා තොගයක් නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට…

October 17, 2019 at 2:13 am
මන්නාරම් මුහුදෙන් රුපියල් කෝටියකට ආසන්න කේරල ගංජා තොගයක් නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට…

මන්නාරම මුහුදු සීමාවේදී අයිතිකරුවන් නොමැතිව පාවෙමින් තිබූ රුපියල් කෝටියකට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් කේරල ගංජා කිලෝ

යාපනයේ දූපත් ජනතාවගේ ප්‍රවාහන ගැටලුවට විසඳුමක්… සුඛෝපභෝගී ප්‍රවාහන් නෞකා සේවයක්..

October 15, 2019 at 2:02 am
යාපනයේ දූපත් ජනතාවගේ ප්‍රවාහන ගැටලුවට විසඳුමක්… සුඛෝපභෝගී ප්‍රවාහන් නෞකා සේවයක්..

යාපනය, කයිට්ස් සිට එළුවතිවු සහ අනලතිවු දූපත් සදහා මගී ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් පැවති ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් එලුතාරකයි නැමති සුඛෝපභෝගී

දිවයිනේ ඕනැම ප්‍රදේශයකට පැය 24 තුල ලිපි, පාර්සල් බෙදා හරින්න තැපෑල සූදානම්..

October 12, 2019 at 2:06 am
දිවයිනේ ඕනැම ප්‍රදේශයකට පැය 24 තුල ලිපි, පාර්සල් බෙදා හරින්න තැපෑල සූදානම්..

තැපැල් දෙපාර්තුමේන්තුවේ බෙදා හැරිම් අංශය සංවර්ධනය කර පැය 24 තුල දිවයිනේ ඕනැම ප්‍රදේශයකට තැපැල් සහ භාණ්ඩ බෙදා හැරිම්

ගුරුකන්ද විහාරාධිපතිගේ ආදාහනයට එරෙහිව මානව හිමිකම් කොමිෂමට පැමිණිල්ලක්…

October 11, 2019 at 2:06 am
ගුරුකන්ද විහාරාධිපතිගේ ආදාහනයට එරෙහිව මානව හිමිකම් කොමිෂමට පැමිණිල්ලක්…

වව්නියාව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා කාර්යාල නිලධාරීන් පවසා ඇත්තේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට නීරාවි පිල්ලයාර් කෝවිල්