කෘෂිකර්මයට කාර්ය සාධක බලකායක්….

September 12, 2021 at 2:25 am
කෘෂිකර්මයට කාර්ය සාධක බලකායක්….

තිරසර කෘෂිකර්මාන්තයක් සදහා වන අමාත්‍යාංශයීය කාර්ය සාධක බලකාය සදහා සාමාජිකයින් පත් කිරිම (9) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දී සිදු විය

කොරෝනා තුරක් වෙන්නැයි ශ‍්‍රීපාද උඩ මළුවේ පිරිත් සච්ඡායනා…

September 11, 2021 at 2:14 am
කොරෝනා තුරක් වෙන්නැයි ශ‍්‍රීපාද උඩ මළුවේ පිරිත් සච්ඡායනා…

දහම් පාසල් පිරිවෙන් සහ භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත වේරගොඩ මහතාගේ ඉල්ලිමක් මත මධ්‍යම පලාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක

රාජ්‍ය විශ්වාසය යටතේ වස විසෙන් නැති පොල්තෙල්… BCC හා LSP ගිවිසුම්ගත වේ..

September 8, 2021 at 2:14 am
රාජ්‍ය විශ්වාසය යටතේ වස විසෙන් නැති පොල්තෙල්… BCC හා LSP ගිවිසුම්ගත වේ..

අපේක්ෂිත අරමුණු අතර පොල් තෙල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් බීසීසී ආයතනයේ අධීක්ෂණය මත සිදු කිරීමට හැකිවීමෙන් නිෂ්පාදනයන්හි

දේශීය වෙදකම ලෝකයේ ජනප‍්‍රිය වෙනවා.. ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න දැන් සිටම සූදානම් විය යුතුයි..

September 5, 2021 at 2:17 am
දේශීය වෙදකම ලෝකයේ ජනප‍්‍රිය වෙනවා.. ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න දැන් සිටම සූදානම් විය යුතුයි..

ඖෂධීය ගහ කොළ යොදාගෙන වසෙන් විසෙන් තොරව නිෂ්පාදනය කරන ආහාර වර්ග , ඖෂධ වර්ග සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන සඳහාත්

මහ කන්නයට හිඟයකින් තොරව කාබනික පොහොර… ගොවීන්ට ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය සකසා අවසන්….

September 3, 2021 at 2:19 am
මහ කන්නයට හිඟයකින් තොරව කාබනික පොහොර… ගොවීන්ට ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය සකසා අවසන්….

අදාළ ගොවීන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුමට මුදල් බැර කරන අතර ගිණුම් නොමැති ගොවීන් සඳහා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් යටතේ මූල්‍ය සහනාධාරය