කෘෂි ඇමති ජනතා දුක සොයා බලයි…

September 1, 2021 at 2:15 am
කෘෂි ඇමති ජනතා දුක සොයා බලයි…

නාවලපිටිය නගරයේ වැසි ජලය ක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීම සඳහා නගර මධ්‍යයේ ඇති කාණු පද්ධතිය කඩිනමින් පිළිසකර කිරීමට අමාත්‍යවරයා

දූවිල්ලට උණුසුමට ඔරොත්තු දෙන ශාක ප්‍රභේදයන් නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘති අයත් මාර්ග දෙපස…

August 30, 2021 at 2:28 am
දූවිල්ලට උණුසුමට ඔරොත්තු දෙන ශාක ප්‍රභේදයන් නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘති අයත් මාර්ග දෙපස…

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථමවරට අධිතාක්ෂණික කේබල් මතින් ඉදිවන නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘතියේ කැළණි තිස්ස වටරවුම ආශ්‍රිත භූමිය සහ නව කැළණි

මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සමග අධික සුලං… ජලාශවල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්නයි…

August 29, 2021 at 2:07 am
මධ්‍යම කදුකරයට තද වැසි සමග අධික සුලං… ජලාශවල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්නයි…

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට විටන් විට තද වැසි සමග තද වැසි සමග අධික සුලං තත්ත්වයක් පවතින බව නුවරඑලිය ආපදා

ආරවුලක් දුරදිග ගොස් පියාට, දියණියට පහරදෙයි.. පියා මරුට… දියණියට බරපතලයි…

August 27, 2021 at 2:20 am
ආරවුලක් දුරදිග ගොස් පියාට, දියණියට පහරදෙයි.. පියා මරුට… දියණියට බරපතලයි…

ඉඩම් ආරවුලක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ බහින්බස්වීමක් පසුව පහරදී ගැනීමක් දක්වා දුරදිගයාමෙන් පසුව එක් පාර්ශවයක් විසින් තියුණු ආයුධ වලින්