රට ස්වයංපෝෂිත කරද්දී ජනතා ජල අවශ්‍යතා සැපිරීම රජයෙ වගකීමක්..- තවත් වැවක් අරඹමින් චමල් කියයි..

April 22, 2021 at 2:30 am
රට ස්වයංපෝෂිත කරද්දී ජනතා ජල අවශ්‍යතා සැපිරීම රජයෙ වගකීමක්..- තවත් වැවක් අරඹමින් චමල් කියයි..

දේශීය කහ අවශ්‍යතාවය දේශීයව සපයා ගන්න අපට හැකි වෙලා තිබෙනවා.ඒ මගින් මුදල් ඉතිරි වෙනවා. ඉතිරි වෙන ඒ මුදල් මෙවැනි

තවත් 260කට කොරෝනා…

April 21, 2021 at 2:28 am
තවත් 260කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 345 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

කොරෝනා 97,000 පනී…

April 20, 2021 at 2:09 am
කොරෝනා 97,000 පනී…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 291 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය