දෝනාවේ ඊළන් කූරේ සිට නව තාක්‍ෂණය තුරුළු කරගෙන අනාගත ලෝකයට අපේ මැණික්….

February 10, 2019 at 2:04 am
දෝනාවේ ඊළන් කූරේ සිට නව තාක්‍ෂණය තුරුළු කරගෙන අනාගත ලෝකයට අපේ මැණික්….

මැණික් අපනයනකරුවන්,අලෙවිකරුවන්,කැනීම් හා ගැරීම් කටයුතුවල නිරත වූවන්ගේ ගැටළු සහ ප්‍රශ්ණ පිලිබදව සාකච්චාවක් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ

මන්නාරම් සූමූහ මිනිස්වලේ මිනිස් සිරුරු 312ක් දක්වා ඉහලට.. ළමා සිරුරු 26 ක් ඒ අතර..

February 7, 2019 at 2:06 am
මන්නාරම් සූමූහ මිනිස්වලේ මිනිස් සිරුරු 312ක් දක්වා ඉහලට.. ළමා සිරුරු 26 ක් ඒ අතර..

මන්නාරම සමූහ මිනිස් වලේ අස්ථි සාම්ඵල ඇමරිකාවට රැගෙන යාමෙන් පසුව නැවත නැවත සිදු කල කැනීම් වලදී 06 දින  වන විට මිනිස් සිරුරු 312 ක්

ටියුෂන් පන්තිවල බැනර්-කටවුට්වල නිත්‍යානුකුලභාවය ඔප්පු කරන්නැයි දින දෙයි..

February 6, 2019 at 2:06 am
ටියුෂන් පන්තිවල බැනර්-කටවුට්වල නිත්‍යානුකුලභාවය ඔප්පු කරන්නැයි දින දෙයි..

උතුරු පළාත තුල ඇති සියලුම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනවල තොරතුරු හා ඒවා පවත්වන ස්ථාන වල ඇති ඉඩම් වල අයිතීන් පිළිබඳව

මහපරිමාන බුරුත දැව ජාවාරමක් ඕමන්ත රක්ෂිතයේ..

February 5, 2019 at 2:06 am
මහපරිමාන බුරුත දැව ජාවාරමක් ඕමන්ත රක්ෂිතයේ..

පුලියන්කුලම් පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට ලැබුනු තොරතුරකට අනුව කුංචිකුලම් රක්ෂිතයේ පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා සෙබලුන්