බඹර ප්‍රහාරයකින් අයෙක් මරුට…

January 31, 2019 at 2:56 am
බඹර ප්‍රහාරයකින් අයෙක් මරුට…

එළවළු කොටුව අසල තිබූ ගසක බැඳ තිබූ    විශාල බඹර කුඩුවක් ඇවිස්සී තමන්ට පහරදුන් බව තුවාල ලබා රෝහල් ගතකර සිටින කාන්තාව

ආයතන රෙගුලාසි කඩා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ පාසැලකට හිතුමතේ නිවාඩු දීලා..

January 30, 2019 at 2:02 am

හැටන් කලාප අධ්‍යපාන කාර්යයාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් හයිලන්ඩ්ස්  විද්‍යාලයට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ අභිමතය

උතුරු පළාතේ ගොවි ගැටළු විසඳන්න දිස්ත‍්‍රික්ක පහේම කමිටු පිහිටුවයි…

January 29, 2019 at 2:03 am
උතුරු පළාතේ ගොවි ගැටළු විසඳන්න දිස්ත‍්‍රික්ක පහේම කමිටු පිහිටුවයි…

ඉරණමඩු ජලාශයෙන් ලැබෙන ජලය උපයෝගී කරගෙන ජීවනෝපාය කටයුතු සිදුකරන ගොවි ජනතාව සහ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන්

වව්නියාවේ අවතැන් වැසියන් පදිංචි කල නැවතපදිංචි ගම්මානයකට නොමිළෙ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක්…

January 27, 2019 at 2:07 am
වව්නියාවේ අවතැන් වැසියන් පදිංචි කල නැවතපදිංචි ගම්මානයකට නොමිළෙ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක්…

වව්නියාව සිදම්බරපුරම් අවතැන් කඳවුරු වල සිටි සාමාන්‍ය වැසියන් නැවත පදිංචි කිරීමෙන් පසුව එම පවුල් වෙතට නොමිලේ පිරිසිදු පානීය ජලය