නඩුවලින් නිදොස්කොට නිදහස් වූ වූවන්ට සහන සැලසීමට පත්කළ කමිටුවේ වාර්තාව අගමැතිට…

March 25, 2022 at 2:19 am
නඩුවලින් නිදොස්කොට නිදහස් වූ වූවන්ට සහන සැලසීමට පත්කළ කමිටුවේ වාර්තාව අගමැතිට…

යහපාලන රජය යටතේ දේශපාලන පළිගැනීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින්ට  එරෙහිව පවරන ලද නඩුවලින්  නිදොස්කොට

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව නුවරඑලියේ වසන්ත උදානය පවත්වන බව කියයි..

March 20, 2022 at 2:15 am
සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව නුවරඑලියේ වසන්ත උදානය පවත්වන බව කියයි..

නුවරඑලිය ප්‍රදේශයේ සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය කරන සංගමයේ සමාජිකයන්ද කියා සිටින්නේ නුවරඑලිය ප්‍රදේශයේ මේ දිනවල පවතින ඉන්ධන

ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයින් සහ බූලිවලට ඉන්ධන ගන්නා ආ පිරිසක් අතර ගැටුමක්..

March 18, 2022 at 2:02 am
ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයින් සහ බූලිවලට ඉන්ධන ගන්නා ආ පිරිසක් අතර ගැටුමක්..

ඉන්ධන පිරවුම්හලේ වාහන කිහිපයකට ඩිසල් ඉන්ධන ලබාදිමෙන් අනතුරුව කැබ් රථයක රැගෙන පැමිණි බැරල් පහකට ඩිසල් ඉන්ධන ලිටර්

ශ්‍රි පාද වන්දනාකරුවන් පිරිසකට බඹර ප්‍රහාරයක්.. 50 දෙනෙකු පමණ රෝහලේ…

March 17, 2022 at 2:11 am

අනුරාධපුර සිට ශ්‍රි පාද වන්දනාවේ පැමිණි මෙම පිරිස නෝටන්බ්‍රිජ් විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයේ සිට කැළණි ගගට ජලය ගලා බසින කෙසෙල්ගමුඔයේ