ජාවාරම් කරුවන් වැනසූ මන්නාරම් කල්ලාරු පාළම අවට රක්ෂිතයේ යුද හමුදාවෙන් පැල සිටුවයි..

July 9, 2019 at 2:05 am
ජාවාරම් කරුවන් වැනසූ මන්නාරම් කල්ලාරු පාළම අවට රක්ෂිතයේ යුද හමුදාවෙන් පැල සිටුවයි..

අවස්ථාවන් වෙනුවෙන් 21 වන සේනාංකාධිපති මේජර් ජෙනරාල් එච් පී එන් කේ ජයපතිරණ 213 බලසේනාධිපති කර්නල් කේ.ඒ. රත්නායක මහතා

උතුරු මුහුදෙන් විශේෂ වූ කොරල් පරියක් නාවික හමුදාවෙන් සොයාගනී..

July 8, 2019 at 2:04 am
උතුරු මුහුදෙන් විශේෂ වූ කොරල් පරියක් නාවික හමුදාවෙන් සොයාගනී..

යාපනය කන්කසන්තුරේ වරාය පරිශ‍්‍රය ආසන්නයේ නාවික හමුදාවේ කිමුදුම් බලකාය විසින් සිදු කරන ලද සොදිසියකදී නව  කොරල් පරයක්

හමුදා ගතකරන ලද සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබලුන් සේවාකාලය ගණණය නොකිරීමෙන් විශාල ගැටලුවක..

July 6, 2019 at 2:03 am
හමුදා ගතකරන ලද සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබලුන් සේවාකාලය ගණණය නොකිරීමෙන් විශාල ගැටලුවක..

යුද සමයේදී සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සිට යුද හමුදාවට එක් වූ වැඩිම පිරිසක් ජීවත් වන්නේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයන්ගෙන් වන අතර