ඉරණතිවු වෙරළෙන් නීතිවිරෝධී බීඩි කොළ කිලෝ 1600ක් අත්අඩංගුවට..

September 23, 2019 at 2:02 am
ඉරණතිවු වෙරළෙන් නීතිවිරෝධී බීඩි කොළ කිලෝ 1600ක් අත්අඩංගුවට..

උතුරු මැද නාවික විධානය විසින් ඉරණතිවු දුපත ආශ්‍රිත වෙරළ තීරයේ සිදුකළ මෙහෙයුමකදී අදාළ බීඩී කොළ තොගය මුහුදු වෙරලට ගොඩගසා