කොරෝනා 94,000 පනී….

April 9, 2021 at 2:23 am
කොරෝනා 94,000 පනී….

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 260 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 190කට කොරෝනා…

April 8, 2021 at 2:20 am
තවත් 190කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 190 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 158කට කොරෝනා…

April 7, 2021 at 2:10 am
තවත් 158කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 158 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් ආසාදිතයන් 137ක්…

April 6, 2021 at 2:22 am
තවත් ආසාදිතයන් 137ක්…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 137 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තු ගාස්තු වැඩිකරලා… කූට ව්‍යාපාරවලට අනුබලයක්…

April 3, 2021 at 6:26 am
ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තු ගාස්තු වැඩිකරලා… කූට ව්‍යාපාරවලට අනුබලයක්…

විශේෂයෙන්ම ඉඩමක් පිළිබදව ලේඛණ පරික්ෂා කිරීම ඇතුලු සේවාවල ගාස්තු වැඩි කිරීම නිසා ජනතාව ඉඩම් පෙර පරීක්ෂාව සිදු නොකිරීම තුළ නිරවුල්

‘ගම සමග පිළිසඳර’ අද වවුනියාවේ…

April 3, 2021 at 2:14 am
‘ගම සමග පිළිසඳර’ අද වවුනියාවේ…

ගැමි ජනතාව පීඩාවට පත් කරන ප්‍රශ්න එක් පාර්ශ්වයක කෝණයෙන් පමණක් බලා තේරුම් කිරීම විසඳුම් පමාවට හේතුවක් බව ජනාධිපතිතුමා

ජනාධිපති අලුත් රූපවාහිනී නාලිකාවක් අරඹයි.. “හෙළවත්, හරවත්, හිතවත්”

April 1, 2021 at 2:28 am
ජනාධිපති අලුත් රූපවාහිනී නාලිකාවක් අරඹයි.. “හෙළවත්, හරවත්, හිතවත්”

“හෙළවත්, හරවත්, හිතවත්” යන්න එහි තේමාවයි. “හරිත” රූපවාහිනී නාලිකාව ගංගාරාම විහාරස්ථානයට අනුබද්ධ ශ්‍රී ජිනරතන අධ්‍යාපන පාලක

තවත් 139කට කොරෝනා….

March 31, 2021 at 2:22 am
තවත් 139කට කොරෝනා….

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 139 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය