මේ ආණ්ඩුව පෙරලීම හීනයක්.. ජනතාව ආණ්ඩුවට දැඩි කැමැත්තෙන් ඉන්නේ…

April 30, 2021 at 2:23 am
මේ ආණ්ඩුව පෙරලීම හීනයක්.. ජනතාව ආණ්ඩුවට දැඩි කැමැත්තෙන් ඉන්නේ…

විපක්ෂය කතා කරන්නේ ආණ්ඩුව පෙරළා දැමීමේ ඔවුන්ගේ නවතම සිහිනය ගැනයි. මම ඔවුන්ට අභියෝග කරනවා ඔවුන්ගේ ඡන්ද කොට්ඨාශයට ගොස් මිනිසුන්

රට ස්වයංපෝෂිත කරද්දී ජනතා ජල අවශ්‍යතා සැපිරීම රජයෙ වගකීමක්..- තවත් වැවක් අරඹමින් චමල් කියයි..

April 22, 2021 at 2:30 am
රට ස්වයංපෝෂිත කරද්දී ජනතා ජල අවශ්‍යතා සැපිරීම රජයෙ වගකීමක්..- තවත් වැවක් අරඹමින් චමල් කියයි..

දේශීය කහ අවශ්‍යතාවය දේශීයව සපයා ගන්න අපට හැකි වෙලා තිබෙනවා.ඒ මගින් මුදල් ඉතිරි වෙනවා. ඉතිරි වෙන ඒ මුදල් මෙවැනි

තවත් 260කට කොරෝනා…

April 21, 2021 at 2:28 am
තවත් 260කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 345 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය