රාජ්‍ය විශ්වාසය යටතේ වස විසෙන් නැති පොල්තෙල්… BCC හා LSP ගිවිසුම්ගත වේ..

September 8, 2021 at 2:14 am
රාජ්‍ය විශ්වාසය යටතේ වස විසෙන් නැති පොල්තෙල්… BCC හා LSP ගිවිසුම්ගත වේ..

අපේක්ෂිත අරමුණු අතර පොල් තෙල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් බීසීසී ආයතනයේ අධීක්ෂණය මත සිදු කිරීමට හැකිවීමෙන් නිෂ්පාදනයන්හි

දේශීය වෙදකම ලෝකයේ ජනප‍්‍රිය වෙනවා.. ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න දැන් සිටම සූදානම් විය යුතුයි..

September 5, 2021 at 2:17 am
දේශීය වෙදකම ලෝකයේ ජනප‍්‍රිය වෙනවා.. ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න දැන් සිටම සූදානම් විය යුතුයි..

ඖෂධීය ගහ කොළ යොදාගෙන වසෙන් විසෙන් තොරව නිෂ්පාදනය කරන ආහාර වර්ග , ඖෂධ වර්ග සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන සඳහාත්

මහ කන්නයට හිඟයකින් තොරව කාබනික පොහොර… ගොවීන්ට ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය සකසා අවසන්….

September 3, 2021 at 2:19 am
මහ කන්නයට හිඟයකින් තොරව කාබනික පොහොර… ගොවීන්ට ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය සකසා අවසන්….

අදාළ ගොවීන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුමට මුදල් බැර කරන අතර ගිණුම් නොමැති ගොවීන් සඳහා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් යටතේ මූල්‍ය සහනාධාරය

කෘෂි ඇමති ජනතා දුක සොයා බලයි…

September 1, 2021 at 2:15 am
කෘෂි ඇමති ජනතා දුක සොයා බලයි…

නාවලපිටිය නගරයේ වැසි ජලය ක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීම සඳහා නගර මධ්‍යයේ ඇති කාණු පද්ධතිය කඩිනමින් පිළිසකර කිරීමට අමාත්‍යවරයා

දූවිල්ලට උණුසුමට ඔරොත්තු දෙන ශාක ප්‍රභේදයන් නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘති අයත් මාර්ග දෙපස…

August 30, 2021 at 2:28 am
දූවිල්ලට උණුසුමට ඔරොත්තු දෙන ශාක ප්‍රභේදයන් නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘති අයත් මාර්ග දෙපස…

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථමවරට අධිතාක්ෂණික කේබල් මතින් ඉදිවන නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘතියේ කැළණි තිස්ස වටරවුම ආශ්‍රිත භූමිය සහ නව කැළණි