ශ්‍රී පාද වන්දනා වාරය ආරම්භ කරයි.. සමන් දේව ප්‍රතිමාව සහ සධාතුක කරඬුව ශ්‍රී පාදස්ථානයට වැඩම කෙරේ…

December 18, 2021 at 2:06 am
ශ්‍රී පාද වන්දනා වාරය ආරම්භ කරයි.. සමන් දේව ප්‍රතිමාව සහ සධාතුක කරඬුව   ශ්‍රී පාදස්ථානයට වැඩම කෙරේ…

සුමන සමන් දේව ප්‍රතිමාව සහ සධාතුක කරඬුව ශ්‍රී පාද පද්මයේ තැන්පත් කිරිමෙන් පසු (18 ) උදුවප් පෙහෝයදා සිට චාරිත්‍රනුකුලව ශ්‍රී පාද වන්දනා

එක්කෝටි අනු ලක්ෂයක ලන්සුවකට ගව මස් කඩ ටෙන්ඩරයක් ප්‍රතික්ෂේපයි…

December 16, 2021 at 2:16 am
එක්කෝටි අනු ලක්ෂයක ලන්සුවකට ගව මස් කඩ ටෙන්ඩරයක් ප්‍රතික්ෂේපයි…

ගිය වසරෙත් විශාල මුදල් ප්‍රමාණවලින්  එළ ගව මස් කඩ  ලබාගැනීමට පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී සිටියත්  ඔවුනට  එය සාර්ථකව  කරගැනීම

පොස්පේට් පොහොරවල අගය වැඩිකර ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් නව කාබනික පොහොර ප්‍රභේදයක්…

December 15, 2021 at 2:11 am
පොස්පේට් පොහොරවල අගය වැඩිකර ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් නව කාබනික පොහොර ප්‍රභේදයක්…

පොස්පේට් පොහොරවල අගය වැඩි කර නිෂ්පාදිත නව පොහොර සංයුතිය භාවිත කරමින් සිදු කළ බඩඉරිඟු වගාව සාර්ථක වී ඇති බව පෙන්වා

ඩොල්ෆින්ලා 09 කගේ සිරුරු ගොඩගසයි.. සිරුරේ ප්ලාස්ටික් කැබලි..

December 12, 2021 at 2:10 am
ඩොල්ෆින්ලා 09 කගේ සිරුරු ගොඩගසයි.. සිරුරේ ප්ලාස්ටික් කැබලි..

අනතුරුව වනජීවි නිලධාරීන් විසින් උතුරුපලාත් වනජීවි පශුවෛද්‍ය බී.ගිරිධරන් මහතා වෙතට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඊයේ  සවස බී.ගිරිධරන්