නිවුන් දරුවන්ගේ සුහද හමුව..

October 27, 2018 at 2:09 am
නිවුන් දරුවන්ගේ සුහද හමුව..

නිවුන් දරුවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ චිත‍්‍ර හා රචනා තරගවලින් සමන්විත වූ මෙම උත්සවය, ජනප‍්‍රිය නිවුන් යුගලක් වන සජානා හා සජීව් ගේ ගායනයකින්

ඉන්දීය හමුදා සහ කොටි සංවිධානයේ ප්‍රහාරයන්ගෙන් මිය 68 දෙනෙකු යාපනයේදී සිහිකෙරෙයි..

October 23, 2018 at 2:06 am
ඉන්දීය හමුදා සහ කොටි සංවිධානයේ ප්‍රහාරයන්ගෙන් මිය 68 දෙනෙකු යාපනයේදී සිහිකෙරෙයි..

මීට වසර 31 කට පෙර ඔක්තෝම්බර් 21 සහ 22 යන දිනයන්හි යාපනයේ රඳවා සිටි ඉන්දීය සාම සාධක හමුදාව සහ කොටි සංවිධානය අතර ගැටුමක්

යාපනයේ පෙරපාසල් දරුවන්ට පලාලි ගුවන් හමුදා යානා බලන්න අවස්ථාවක්…

October 22, 2018 at 2:02 am
යාපනයේ පෙරපාසල් දරුවන්ට පලාලි ගුවන් හමුදා යානා බලන්න අවස්ථාවක්…

යාපනය අච්චුවේලී භත්තමේනී විනයාගර් සිගිති පෙර පාසලේ දමිළ පෙර පාසල් දරුවන් හට පලාලි ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සංචාරයක නිරත කරවීමට යාපනය

නාය ගිය හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගය ඒ අසලින්ම අලුතින්ම ඉදිරිකිමට නිර්දේශයක්..

October 21, 2018 at 2:11 am
නාය ගිය හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගය ඒ අසලින්ම අලුතින්ම ඉදිරිකිමට නිර්දේශයක්..

නොර්වුඩ් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යයාලය වෙත ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ලබා දුන් නිර්දේශයක් මත නායයාමට ලක් වු හැටන්

තේ දළු නෙලමින් සිටි කාන්තාවකට දිවියෙකුගෙන් ප්‍රහාරයක්.. තුවාල ලබා රෝහලේ..

October 20, 2018 at 2:08 am
තේ දළු නෙලමින් සිටි කාන්තාවකට දිවියෙකුගෙන්  ප්‍රහාරයක්.. තුවාල ලබා රෝහලේ..

තේදළු නෙලමින් සිටි වතු කම්කරු කාන්තාවකට දිවියෙකුගෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල විම නිසා තුවාල ලැබු එම කාන්තාව බගවන්තලාව ප්‍රාදේශි රෝහල වෙත

නොර්වුඩ් නායගිය ස්ථානයට ඉහලින් මගින්ට ගමන් කිරිම සදහා කෙටි මාර්ගයක්.. ඉදිකිරීම හමුදාවෙන්..

October 19, 2018 at 2:06 am
නොර්වුඩ් නායගිය ස්ථානයට ඉහලින් මගින්ට ගමන් කිරිම සදහා කෙටි මාර්ගයක්.. ඉදිකිරීම හමුදාවෙන්..

හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ නොර්වුඩ් නිව්වැලිගම ප්‍රදේශය නායයාම නිසා එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මගින්ට නාය ගිය ස්ථානය මග හැර තේ වත්ත