උසස් බලු පැටවුන් කියා අයාලේ ගිය බලු පැටවුන් ලක්‍ෂ එක හමාරකට විකුණලා.. පොලිසි යයි..

December 14, 2020 at 2:28 am
උසස් බලු පැටවුන් කියා අයාලේ ගිය බලු පැටවුන් ලක්‍ෂ එක හමාරකට විකුණලා.. පොලිසි යයි..

තමන් විසින් එම බලු පැටවුන් මිලදී ගෙන රැගෙන ගිය බවත් පසුව පරික්ෂා කර බැලිමෙිදි එම බලුපැටවුන් නිවෙස් වල සුරතලේට ඇති කරන බලු පැටවුන්

හැමදේම ආනයනය කර විකිණීම පහසුයි.. නමුත් එමගින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න බෑ..

December 12, 2020 at 2:30 am
හැමදේම ආනයනය කර විකිණීම පහසුයි.. නමුත් එමගින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න බෑ..

හැමදේම ආනයනය කොට අලෙවි කරන්න පහසුයි. එහෙම කළොත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න බැහැ. ආර්ථික වර්ධනය සිදු විය

බන්ධනාගාරවල පහසුකම් කඩිනමින් සපයන්න.. සිරකරුවන් දෙස මානුෂීයව බලන්න..- ජනපති උපදෙස්

December 11, 2020 at 2:30 am
බන්ධනාගාරවල පහසුකම් කඩිනමින් සපයන්න.. සිරකරුවන් දෙස මානුෂීයව බලන්න..- ජනපති උපදෙස්

රස පරීක්ෂක, නීතිපති සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවල ප්‍රමාදයන් නිසා අතිවිශාල පිරිසක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරතව සිටිති. රේගුව, පොලීසිය, බන්ධනාගාරය

කොරෝනා බාධාවක් කර නොගෙන අධ්‍යාපන සැලසුම් හදන්න..- ජනපති අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට දන්වයි..

December 10, 2020 at 2:28 am
කොරෝනා බාධාවක් කර නොගෙන අධ්‍යාපන සැලසුම් හදන්න..- ජනපති අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට දන්වයි..

පෙර පාසලේ සිට විශ්ව විද්‍යාලය දක්වා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සම්පාදිත සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී කොවිඩ් බාධාවක්

තිස්ස අත්තනායක ජනපති හමුවේ..

December 9, 2020 at 2:28 am
තිස්ස අත්තනායක ජනපති හමුවේ..

තිස්ස අත්තනායක මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටියදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ සුව දුක් විමසීමට ගොස් තිබිණි. ඊට කෘතගුණ දක්වනු වස් විශේෂ

‘වැඩ සමඟ යළි ගමට’ 14 සිට අරඹන්න…- අගමැති දන්වයි..

December 8, 2020 at 2:26 am

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතා මතු කළ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයන් පිළිබඳව ගැටලුවට විස්තරාත්මකව පිළිතුරු දුන්  මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්