විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි..

February 22, 2020 at 2:04 am
විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි..

වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

නගරයට එන කිරිදෙන මව්වරුන්ට මව්කිරි දෙන්න වෙනම ස්ථානයක්….

February 18, 2020 at 2:02 am
නගරයට එන කිරිදෙන මව්වරුන්ට මව්කිරි දෙන්න වෙනම ස්ථානයක්….

නගර මධ්‍යට පැමිණෙන ජනතාවගෙන් ගැබිනි බව්වරුන්ට හා කිරිදෙන මව්වරුන්ට නැවතී සිය ගිමන් සංසිඳුවා ගැනීමට ස්ථානයක් නොමැතිකම

ආදරවන්තයින්ගේ දිනය දා දෘශ්‍යාබාධ සහ අබාධිත පුද්ගලයින් දහසක් ශ්‍රි පාද කරුණා කිරිමේ පුණ්‍යය කර්මයක් සිදු කරයි….

February 16, 2020 at 2:02 am
ආදරවන්තයින්ගේ දිනය දා දෘශ්‍යාබාධ සහ අබාධිත පුද්ගලයින් දහසක් ශ්‍රි පාද කරුණා කිරිමේ පුණ්‍යය කර්මයක් සිදු කරයි….

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිට පැමිණි දෘශ්‍ය ආබාධිති සහ අබාධිත පුද්ගලයින් දහසක් පාදුක්ක වටරැක කිරිගල්පොත්ත රජමහා

කාසල්රි රක්ෂිතයත් ගිනිගනී..

February 14, 2020 at 2:02 am
කාසල්රි රක්ෂිතයත් ගිනිගනී..

සිංගිමලේ රක්ෂිතයේ ගින්න නිවිමට පැමිණි ගුවන් හමුදාවට අයත් බෙල් 212 හෙලිකොප්ටර් යානය කාසල්රි ජලාශයෙන්