පාරම්පරික දියතරිප්පු ඇස්කණ්ණාඩි කර්මාන්තයට විමල් යළි පණ දෙයි.. අතහිත ‘විෂන් කෙයා’ වෙතින්..

March 2, 2020 at 2:11 am
පාරම්පරික දියතරිප්පු ඇස්කණ්ණාඩි කර්මාන්තයට විමල් යළි පණ දෙයි.. අතහිත ‘විෂන් කෙයා’ වෙතින්..

දැන් ගුණසෝම නවරත්න මහතාගේ පුතා වන රොෂාන් නවරත්න තරුණයා මෙම කර්මාන්තයේ ඉදිරියට කරගෙන යාමට සූදානම්

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ශිල්පීන්ට ඉදිරියේදී සහන මිලකට රත්‍රන් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්…

February 28, 2020 at 2:07 am
ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ශිල්පීන්ට ඉදිරියේදී සහන මිලකට රත්‍රන් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්…

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරි පනත යටතේ පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ඉදිරියේදී මෙම කර්මාන්ත කෂේත්‍රයේ නියලී සිටින

වඩු කර්මාන්තයට වඩා පුළුල් හා ගුණාත්මකව නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක්..

February 26, 2020 at 2:07 am
වඩු කර්මාන්තයට වඩා පුළුල් හා ගුණාත්මකව නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක්..

මොරටුව කේන්ද්‍ර කරගත් වඩු කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති ගැටළු හඳුනා ගෙන ඒවාට අපේ මට්ටමෙන් විසදුම් ලබා දීමේ ආරම්භක පියවරක් ලෙසයි.

තල් ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබද වෘත්තීය පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඇරඹෙයි…!

February 25, 2020 at 2:05 am
තල් ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබද වෘත්තීය පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඇරඹෙයි…!

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති ක්‍රිෂාන්ත පතිරාජ සහ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරු මෙම අවබෝධතා

විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි..

February 22, 2020 at 2:04 am
විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි..

වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ