මුලතිවු වනයේ බුරුත දැව ජාවාරමක්..

July 24, 2019 at 2:15 am
මුලතිවු වනයේ බුරුත දැව ජාවාරමක්..

ඔළුමඩු අඩවිවන නිලධාරී කාර්යාලයට ලැබුනු තොරතුරකට අනුව එහි නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් අයියන්කුලම් රක්ෂිතයේ සිදු කරන ලද සෝදිසි

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය හරස් මාර්ගයක ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීමෙන් දැඩි ජීවිත අවාධානමක් යැයි විරෝධතා…

July 23, 2019 at 2:19 am
උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය හරස් මාර්ගයක ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීමෙන් දැඩි ජීවිත අවාධානමක් යැයි විරෝධතා…

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ඔඩ්ඩුසුඩාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් තිරුමරුකණ්ඩි ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි දුම්රිය ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක

කේරල ගංජා කිලෝ 203ක් අත්අඩංගුවට…

July 21, 2019 at 2:13 am
කේරල ගංජා කිලෝ 203ක් අත්අඩංගුවට…

වවුනියාව ආඩියාපුලියන්කුලම් ප්‍රදේශයේදී රුපියල් මිලියන 20 කට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් කේරල ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 203 යි ග්‍රෑම් 265 ක ප්‍රමාණයක්

වසර 115කට පසුව මහව ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් කෙරේ…

July 20, 2019 at 2:05 am
වසර 115කට පසුව මහව ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් කෙරේ…

වසර 115කට වඩා පැරණි මහව – ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් කිරීම හෙවත් දැනට භාවිත වන පැරණි දුම්රිය මාර්ගය

13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි කෝවිලක් හා ඝණදෙවී පිළිමයක් මන්නාරමේදී කැනීමකින් හමුවෙයි…

July 19, 2019 at 2:02 am
13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි කෝවිලක් හා ඝණදෙවී පිළිමයක් මන්නාරමේදී කැනීමකින් හමුවෙයි…

මන්නාරම කුරුන්දන්කුලම් වැව අසල පිහිටි ඝණදෙවි කෝවිලක් සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී 13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි ඝණදෙවි

වවුනියාවේ වෙළඳසැලක් කොල්ල කෑ අයෙකු වසර දෙකකට පසු අත්අඩංගුවට…

July 18, 2019 at 2:02 am
වවුනියාවේ වෙළඳසැලක් කොල්ල කෑ අයෙකු වසර දෙකකට පසු අත්අඩංගුවට…

වවුනියාව සිදම්බරපුරම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි වෙළඳසැලක් කඩා එහි තිබූ මුදල් කොල්ල කෑ පුද්ගලයෙකු වසර දෙකකට පසුව අත්අඩංගුවට

පදවියේ අඩු ආදායම්ලාබී පවුලකට යුද හමුදාවෙන් ස්ථීර නිවසක් සාදාදෙයි…

July 17, 2019 at 2:06 am
පදවියේ අඩු ආදායම්ලාබී පවුලකට යුද හමුදාවෙන් ස්ථීර නිවසක් සාදාදෙයි…

යුද්දෙන් පසුව නැවත පදිංචි අඩුආදායම් ලාබී පවුල් වෙනුවෙන් වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූළස්ථානයෙන් ඉදිකර ස්ථීර නිවාස වැඩසටහනේ