ඉදිරි දශකයේ නව ඛනිජ සම්පත් සොයා ඒවාට අගය එකතු කර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට රාජ්‍ය අංශ එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි..

September 11, 2020 at 2:06 am
ඉදිරි දශකයේ නව ඛනිජ සම්පත් සොයා ඒවාට අගය එකතු කර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට රාජ්‍ය අංශ එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි..

භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයෙන් අවශ්‍ය සේවය පිළිබද මෙහිදී අමාත්‍යවරයා දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන ලදි. නව භූගත ඛනිජ සම්පත් පිළිබද ගවේෂණ ප්‍රතිඵල, සිතියම්

ඉන්දියාවෙන් ගෙනා කහ කිලෝ 1379 ක් මන්නාරමේදී අත්අඩංගුවට…..

September 9, 2020 at 2:14 am
ඉන්දියාවෙන් ගෙනා කහ කිලෝ 1379 ක් මන්නාරමේදී අත්අඩංගුවට…..

කහ තොගයන් නීතිවිරෝධී අයුරින් ඉන්දියාවේ සිට මුහුදු මාර්ගයෙන් රැගෙනවිත් ඇති බවට අනාවරනය වීමෙන් පසුව සැකකරු හා අදාල කහතොගයන් සමග ලොරි

2025 අවසානයට පෙර රටේ සියලු නිවාසවලට පානීය ජලය…

September 5, 2020 at 2:08 am
2025 අවසානයට පෙර රටේ සියලු නිවාසවලට පානීය ජලය…

ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේ

විදුහල්පති ඇතුලු පරිපාලනයට එරෙහිව ආදි සිසුන් විරෝධතාවක…

September 2, 2020 at 2:14 am
විදුහල්පති ඇතුලු පරිපාලනයට එරෙහිව ආදි සිසුන් විරෝධතාවක…

එමෙන්ම ඇතම් ගුරුවරුන් විසින් දේශපාලන ප්‍රචාරන කටයුතුද පාසල තුල සිදු කිරීම වැනි ක්‍රියාවන් සිදු කරන බවටද වාර්ථා වී ඇති බැවින්

බීජ දෙයි.. ගවයන් කුකුලන් දෙයි.. නිෂ්පාදන මිලට ගනී.. පලවෙනි නිෂ්පාදන පොකුරු ගම්මානය අරඹයි..

August 31, 2020 at 2:02 am
බීජ දෙයි.. ගවයන් කුකුලන් දෙයි.. නිෂ්පාදන මිලට ගනී.. පලවෙනි නිෂ්පාදන පොකුරු ගම්මානය අරඹයි..

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යා ඉදිරි දැක්ම යටතේ ස්වයං පෝෂිත ශ්‍රි ලංකාවක් ගොඩ නැගිමේ වැඩසටහන යටතේ පලවෙනි