ගව ඝාතකාඝාරයක වලකට වැටී විෂ දුම ආග්‍රහනය වීමෙන් සිව් දෙනෙකු මිය යයි..

April 26, 2019 at 2:21 am
ගව ඝාතකාඝාරයක වලකට වැටී විෂ දුම ආග්‍රහනය වීමෙන් සිව් දෙනෙකු මිය යයි..

අපද්‍රව්‍ය වලට වැටුනු සේවකයින් එම අවස්ථාවේදීම ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ගොඩට ගෙන වවුනියාව මහරෝහලට ඇතුලත් කිරීමට පියවර ගත්තද රෝහලට

පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි.. කතා අගමැති-විපක්‍ෂ නායක පමණයි…

April 23, 2019 at 2:05 am
පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි.. කතා අගමැති-විපක්‍ෂ නායක පමණයි…

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීම (පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව) 04-22 පස්වරුවෙහි කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කථානායක

රක්ෂිතයකින් අනවසරයෙන් කෝමාරිකා තොගයක් ගලවා ප්‍රවාහනය කල අයෙක් අත්අඩංගුවට..

April 21, 2019 at 2:15 am
රක්ෂිතයකින් අනවසරයෙන් කෝමාරිකා තොගයක් ගලවා ප්‍රවාහනය කල අයෙක් අත්අඩංගුවට..

මන්නාරම ඊරුක්කලම්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේදී රක්ෂිතයකින් අනවසරයෙන් කෝමාරිකා ගස් 650ද ක් ගලවා ප්‍රවාහනය කල පුද්ගලයෙකු නාවික හමුදාව

උතුරු මුහුදේ කැස්බෑවුන් ඇල්ලූ පිරිසක් අත්අඩංගුවට..

April 20, 2019 at 2:04 am
උතුරු මුහුදේ කැස්බෑවුන් ඇල්ලූ පිරිසක් අත්අඩංගුවට..

යාපනය පලෙයිතිව් දූපතට උතුරින් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී කැස්බෑවන් ඇල්ලූ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.